Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska podsumowała pierwsze 100 dni pracy swojego resortu. Naszym największym sukcesem w tym okresie było wprowadzenie programu Rodzina 500 plus - mówiła dziennikarzom. Minister podziękowała premier Beacie Szydło i posłom Prawa i Sprawiedliwości, którzy wspierali ja podczas debaty publicznej nad tym programem. Liczę, że dzięki temu rozwianiu w Polsce będzie się rodziło więcej dzieci i poprawi się sytuacja materialna polskich rodzin- dodała.

Reklama

Rafalska powiedziała dziennikarzom, że przez ostatnie sto dni jej resort pracował także nad rozwiązaniami dotyczące minimalnej stawki godzinowej za pracę. Wyniesie ona 12 złoty. Ta ustawa jest w trakcie procedowania.

Z kolei minister zdrowia mówił o pracach nad kolejną obietnicą. Konstanty Radziwiłł poinformował, że bezpłatne leki będą przysługiwać osobom, które ukończyły 75 lat życia. Dotyczy to leków, które znajdą się w wykazie najważniejszych medykamentów, przygotowanym przez ministerstwo. Bezpłatne leki będą wydawane na podstawie recepty, wystawianej przez lekarza rodzinnego lub uprawnioną pielęgniarkę. Od przyszłego roku na ten program będzie przeznaczonych 564 miliony złotych. W następnych latach kwota ta ma wzrastać.

Ministerstwo zdrowia

Minister zdrowia zapowiedział też, że jego resort pracuje nad projektem dekomercjalizacji szpitali. Nie będzie przymusu przekształcania szpitali w spółki, a te, które już nimi są, nie będą mogły być prywatyzowane. Inny projekt to nowelizacja ustawy antynikotynowej, której celem ma być ograniczenie zapadalności na choroby, spowodowane paleniem papierosów. Co roku umiera na nie 90 tysięcy ludzi. Minister Radziwiłł dodał, że ustawia obejmie też papierosy elektroniczne, gdyż powodują one podobne zagrożenie, jak tradycyjne.

Resort zdrowia przygotowuje też regulacje dotyczące kształcenia lekarzy. Przywrócony zostanie staż podyplomowy. Radziwiłł zapowiedział także zmiany w ustawie o krwiodawstwie i krwiolecznictwie, podnoszące bezpieczeństwo chorych. Dodał, że trwają prace koncepcyjne nad innymi zmianami, w tym nad ustawą o podstawowej opiece zdrowotnej, zmniejszeniem biurokracji i zmianami w polityce lekowej.

Ministerstwo Kultury

Mówiąc o małej ustawie medialnej szef resortu, Piotr Gliński ocenił, że spowodowała ona już teraz to, że polskie media publiczne są bardziej spluralizowane niż dotychczas. Szykujemy dużą ustawę medialną, zgodnie z zapowiedziami, będzie ona do końca pierwszego półrocza tego roku zrealizowana - zadeklarował wicepremier.

Prof. Piotr Gliński podkreślał, że ważnym kierunkiem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest polityka dziedzictwa narodowego. Jako przykłady wymieniał między innymi powołanie nowych, ważnych instytucji muzealnych jak: muzeum w Piaśnicy, które jest oddziałem muzeum Stuthoff, muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku w Gdańsku i Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Zwrócił też uwagę na dwa realizowane projekty: Centrum Badań nad Totalitaryzmem oraz rozszerzenie działalności i współprowadzenie Ośrodka Pamięć i Przyszłość, który ma zająć się dokumentacją i propagowaniem dorobku Polski na ziemiach zachodnich.

Zapewniał, że wkrótce ruszą prace nad wyłonieniem superprodukcji historycznej o Polsce. Mamy przygotowany konkurs scenariuszowy i poprzez Narodowe Centrum Kultury ten konkurs scenariuszowy będzie realizowany. Myślę, że ogłoszony będzie w przyszłym tygodniu - zapowiedział prof. Gliński. Wyjaśnił, że chodzi o wyłonienie w pierwszym etapie 3 scenariuszy, nad którymi później, prawdopodobnie w koprodukcjach zagranicznych będzie można dalej pracować.

Podsumowując sto dni w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński ocenił, że polska kultura rozwija się w sposób stabilny, wszystkie instytucje kultury funkcjonują we właściwy sposób. Dodał, że - zgodnie z zapowiedziami - będą w tym roku podwyżki dla pracowników kultury, średnio o 5 procent.

MSWiA

MSWiA zwraca uwagę na spotkania w społecznościach lokalnych,w ramach opracowywania mapy zagrożeń i bezpieczeństwa. Przeprowadzono już ponad trzy tysiące spotkań, które mają wskazać kierunki działań poprawiających bezpieczeństwo w kraju. Ministerstwo prowadzi też konsultacje w sprawie przywrócenia komisariatów, zlikwidowanych przez poprzednie kierownictwo resortu. Minister Błaszczak mówił ostatnio w Sejmie, że nie oznacza to przywrócenia wszystkich 418 zlikwidowanych jednostek, ale tych które są ważne dla bezpieczeństwa w poszczególnych miejscowościach.

W resorcie rozpoczęły się prace nad nowym programem modernizacji służb na lata 2017-2020, który także ma odpowiadać na nowe wyzwania jak cyberprzestępczość, nielegalne migracje czy terroryzm. Podobnie jak w poprzednim w planie modernizacji chodzi przede wszystkim o wymianę sprzętu i uzbrojenia funkcjonariuszy.

Ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji jest głównym koordynatorem zabezpieczenia dwóch nadchodzących dużych wydarzeń w kraju: Światowych Dni Młodzieży i szczytu NATO w Warszawie. Resort patronuje pomocy Polakom uciekającym przed wojną ze wschodniej Ukrainy. W listopadzie przyjechało do Polski 149 repatriantów, którzy przez pół roku są objęci szczególną pomocą państwa.

Reklama

W MSWiA trwają prace nad włączeniem Inspekcji Transportu Drogowego w struktury policji i nad nową ustawą antyterrorystyczną, która ma umożliwić lepszą koordynację służb na ewentualność zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Resort chwali się także zwiększeniem podwyżki dla funkcjonariuszy z 4,61 do 5 procent. Większe pensje będą wypłacane wraz z wyrównaniem po przyjęciu nowej ustawy budżetowej. Specjalne nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy otrzymało ostatnio 445 osób.

MSWiA podkreśla, że trwa audyt w resorcie i podległych mu służbach. Wiadomo już, że Biuro Spraw Wewnętrznych z Komendy Głównej Policji przejdzie pod bezpośredni nadzór ministra. Trwają prace nad reformą KGP, która ma zostać kadrowo odchudzona, a Centralne Biuro Śledcze Policji wzmocnione przez niezależny budżet. Prowadzone są prace nad przywróceniem najprawdopodobniej od maja Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Analizowana jest struktura całej Straży Granicznej.
Na forum międzynarodowym MSWiA wskazuje powrót do współpracy z innymi państwami Grupy Wyszehradzkiej w kwestii migracji i mechanizmu Unii Europejskiej automatycznej relokacji uchodźców

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Cofnięcie reformy obniżającej wiek szkolny. To największa i najszybsza zmiana przeprowadzona w ciągu stu dni prac Ministerstwa Edukacji Narodowej. Minister Anna Zalewska powiedziała, że była to odpowiedź na potrzeby rodziców. Reforma zakłada też obowiązek przedszkolny sześciolatka, ewentualnie jego prawo do edukacji szkolnej. Prawo do edukacji przedszkolnej mają dzieci cztero- i pięcioletnie, od września 2017 roku zyska je także trzylatek. MEN wzmocniło też rolę kuratora, które musi teraz zaopiniować zamiar samorządu likwidacji szkoły.

Jeśli chodzi o pracę nauczycieli, rząd zamierza zlikwidować godziny karciane. To do dwóch godzin w tygodniu, które miały być poświęcone na pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Resort zamierza też rozszerzyć wymóg niekaralności wśród nauczyciel. Od 2017 roku uczniowie zyskają prawo odwoływania się od wyników swoich egzaminów do niezależnego Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Jednocześnie z systemu zniknie sprawdzian, czyli egzamin szóstoklasistów. W tym roku ma też zostać przeprowadzony pilotażowy program uczenia w szkołach programowania. W przyszłym roku ma on objąć całą Polskę.

Obecnie trwają debaty na temat przyszłości systemu edukacji. Wnioski mają być przedstawione 27 czerwca na debacie w Toruniu. Wtedy prawdopodobnie poznamy odpowiedź na pytania dotyczące przyszłości gimnazjów.