Rozmowa, w której udział biorą sprawozdawcy, autorzy projektu opinii na temat nowelizacji ustawy o policji, ma charakter wstępny, a jej celem jest wyjaśnienie konkretnych kwestii.

Reklama

Wcześniej odbyła się narada podkomisji KW, która również tylko w swoim gronie dyskutowała na temat projektu opinii. Przewodniczący Komisji Weneckiej Gianni Buquicchio powiedział PAP, że projekt opinii jest dość długi. Wyraził jednocześnie opinię, że sama ustawa jest lepsza od przepisów, które obowiązywały wcześniej.

Buquicchio poinformował, że dokument, przygotowany po wizycie sprawozdawców Komisji w Warszawie pod koniec kwietnia, zostanie prawdopodobnie uzupełniony o poprawki.

Przyjęcie projektu przez Komisję Wenecką na sesji plenarnej zapowiedziano na piątek rano.

Również w piątek - powiedział Buquicchio - Komisja zostanie poinformowana o tym, co wydarzyło się w Polsce wokół Trybunału Konstytucyjnego od marca, kiedy to KW przyjęła krytyczną opinię w sprawie dotyczącej TK ustawy. Jak wyjaśnił, zostanie przedstawiona tylko krótka informacja, nie będzie żadnej dyskusji na ten temat.