Komisja Wenecka przyjęła w piątek z około 20 poprawkami opinię na temat ustawy o policji w Polsce. Według Komisji uprawnienia do inwigilacji są w Polsce "zbyt szerokie".

Reklama

W przyjętej opinii Komisja, organ doradczy Rady Europy, zarekomendowała wprowadzenie dodatkowej kontroli uprawnień do prowadzenia inwigilacji przez policję i inne instytucje czuwające nad praworządnością w Polsce.

Rzecznik rządu Rafał Bochenek podkreślił, że współpraca z Komisją Wenecką w trakcie prac nad opinią była bardzo dobra.

W wyniku prowadzonych rozmów Komisja Wenecka uwzględniła ponad 20 uwag zgłoszonych do opinii przez stronę polską. Komisja Wenecka dostrzega fakt, iż nowelizacja była potrzebna ze względu na obowiązek wykonania wyroku TK, który nie został wykonany przez poprzednią większość parlamentarną, jak i również konieczność zapewnienia podstaw prawnych do działania służb, które mają zapewnić w Polsce porządek publiczny i bezpieczeństwo - zaznaczył.

Reklama

Z wielu uwag Komisja Wenecka po rozmowach się wycofała. Skupiono się na intensywności nadzoru nad działaniami poszczególnych służb, sugerując powołanie kolejnej, odpowiedzialnej za tę kwestię instytucji. Komisja Wenecka, po rozmowach i zapoznaniu się ze wszystkimi materiałami, nie kwestionuje już m.in.: definicji czynności operacyjnych, jak również rozwiązań dotyczących zbierania metadanych - dodał.

Opinia Komisji Weneckiej, która nie jest dokumentem wiążącym, będzie teraz podlegała analizie - podkreślił Bochenek.

Trwa ładowanie wpisu