Szef MSWiA był obecny na debacie "Hybrydowa wojna z państwem polskim. Jak skutecznie walczyć z procederem?", która poświęcona była problemowi przemytu - zarówno towarów jak i ludzi. Odnosząc się do kwestii przyjmowania uchodźców przez państwa europejskie, Mariusz Błaszczak stwierdził: To jest rzeczywisty kryzys, na który KE i państwa zachodu Europy nie potrafią odpowiedzieć w sposób stanowczy i w sposób taki, który by ten problem rozwiązywał.

Reklama

Podczas posiedzeń Rady Unii Europejskiej ministrów spraw wewnętrznych słyszę o tym, że najlepszym rozwiązaniem byłaby relokacja, przymusowa relokacja, czyli rozdział tych ludzi, którzy napływają do Europy, do innych państw. To oczywiście jest nie do zaakceptowania przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jestem temu zdecydowanie przeciwny - dodał.

Według Błaszczaka skuteczniejszym sposobem jest uszczelnienie granic zewnętrznych UE. Tu jesteśmy aktywni. Nie przyjmujemy emigrantów z Bliskiego Wschodu i z Afryki Północnej, natomiast jesteśmy aktywni, jeśli chodzi o misje wspierające naszych partnerów na Bałkanach - powiedział. To, według szefa MSWiA, właściwy kierunek, który powinny podjąć państwa europejskie. Fala emigracji do Europy ustała mimo braku konsekwencji w działaniu państw zachodu Europy - zaznaczył.

Wyjaśniał, że decyzja o nieprzyjmowaniu migrantów z Bliskiego Wschodu jest podyktowana m.in. zagrożeniem ze strony grup przestępczych, działających na szlakach migracji, trudniących się nielegalnym przemytem ludzi. Jak mówił, by zapobiec przemytowi - nie tylko ludzi, ale także towarów - należy zmodernizować Straż Graniczną. Wśród najważniejszych elementów procesu modernizacji Błaszczak wymienił m.in. zaostrzenie przepisów dotyczących konfiskaty mienia.

Reklama

Dodał również, że należy uszczelnić granice RP, co zostanie, według szefa MSW, zrealizowane w ramach programu modernizacji służb mundurowych. Są to konkretne pieniądze, które chcemy przeznaczyć na modernizację właśnie służb mundurowych, policji, Straży Granicznej, tak, żeby wzmocnić możliwości operacyjne SG, też, żeby doprowadzić do tego, żeby wynagrodzenia funkcjonariuszy SG były godne, to też jest niezwykle ważne - zaznaczył.