W porównaniu z czerwcem nieznacznie zmniejszyła się liczba jego przeciwników (o 2 punkty, do 30 proc.), a odsetki zwolenników i deklarujących wobec niego obojętność nie uległy istotnej zmianie (odpowiednio 37 proc. i 29 proc.) - napisano raporcie.

Reklama

Z badania wynika, że lepiej niż miesiąc temu odbierana jest premier Beata Szydło.

Zadowolenie z tego, że stoi ona na czele rządu, wyraża 45 proc. badanych (o 4 punkty więcej niż w czerwcu), a niezadowolenie – 37 proc. (o 4 punkty mniej niż w czerwcu). Blisko co piąty respondent (18 proc.) nie ma wyrobionej opinii w tej sprawie. Są to najlepsze notowania urzędującej premier z dotychczas rejestrowanych - napisano.

Badanie wskazuje również, że ostatnie tygodnie przyniosły nieznaczny spadek krytycyzmu w ocenach polityki rządu w sferze gospodarki.

Obecnie 42 proc. badanych uważa, że stwarza ona szanse poprawy sytuacji gospodarczej, i podobna grupa (43 proc.) jest przeciwnego zdania (spadek o 3 punkty). Co siódmy respondent (15 proc.) nie potrafi zająć stanowiska w tej kwestii - napisano.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 30 czerwca-7 lipca 2016 roku na liczącej 983 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.