Fundacja ma promować polską gospodarkę za granicą oraz kształtować pozytywny wizerunek spółek z udziałem Skarbu Państwa. Chodzi o prowadzone przez nie inwestycje w kraju i na arenie międzynarodowej. Jednym z zadań będzie obrona interesów polskiego przemysłu węglowego przed ograniczeniem do emisji CO2.

Fundacja będzie miała za zadanie pokazywać Polskę piękną, Polskę przyjazną, Polskę, do której warto przyjechać, Polskę ambitną; Polskę, w której są ogromne możliwości, wspaniali ludzie, wspaniałe pomysły - mówiła premier Szydło podczas inauguracji Fundacji.