W porównaniu z drugą połową sierpnia nieco ubyło zwolenników urzędującego gabinetu (o 3 punkty procentowe, do 34 proc.), a przybyło badanych niepotrafiących określić swojego stosunku do obecnego rządu (o 3 punkty procentowe, do 5 proc.). Jednocześnie nieznacznie zwiększył się odsetek przeciwników (o 1 punkt, do 33 proc.) i zmniejszył obojętnych (o 1 punkt, do 28 proc.) - napisano w raporcie.

Reklama

Z badania CBOS wynika, że w pierwszej połowie września zwiększył się krytycyzm w ocenach polityki gospodarczej urzędującego gabinetu.

W porównaniu z drugą połową sierpnia o 3 punkty procentowe, do 49 proc., wzrósł odsetek badanych twierdzących, że polityka obecnego rządu nie stwarza szans poprawy sytuacji gospodarczej, nieco ubyło natomiast ankietowanych uważających, że polityka rządu stwarza takie szanse (39 proc., spadek o 2 punkty) - napisano.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 8-15 września 2016 roku na liczącej 981 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Reklama