Wśród osób, które zadeklarowały gotowość wzięcia udziału w wyborach do Sejmu, 36 proc. badanych zapowiedziało zamiar głosowania na Prawo i Sprawiedliwość - wynik jest taki sam jak przed miesiącem. Na drugim miejscu znalazła się Platforma Obywatelska (17 proc.), której poparcie spadło w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1 pkt proc. - pisze TNS Polska w komentarzu do wyników badań.

Reklama

Na trzecim miejscu znalazła się .Nowoczesna Ryszarda Petru (11 proc.), której poparcie we wrześniu wzrosło o 3 pkt. proc. Z kolei 9 proc. głosów, tyle samo ile w sierpniu, zdobyłaby partia Kukiz’15.

Nieco poniżej progu wyborczego znalazłyby się partie: SLD oraz PSL, które w tym miesiącu osiągnęły wyniki na poziomie 3 proc. W przypadku tej drugiej zauważono spadek odsetka wyborców o 2 pkt. proc. Pozostałe partie, o które pytano w badaniu - Partia KORWiN (2 proc.), Twój Ruch (1 proc.) oraz Partia Razem (1 proc.) raczej nie miałyby szans na wejście do Sejmu - możemy przeczytać w komunikacie.

Badanie przeprowadzono w dniach 9-14 września na próbie 1028 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat.

Reklama