Wg sondażu, jedna trzecia (33 proc.) badanych myśli pozytywnie o biegu spraw w naszym kraju.

Reklama

45 proc. Polaków jest zdania, że gospodarka naszego kraju znajduje się w stanie rozwoju. Tyle samo Polaków jest przeciwnego zdania.

46 proc. ankietowanych twierdzi, że w ciągu najbliższych 3 lat nic się nie zmieni w Polsce pod względem materialnych warunków życia. Ponad jedna czwarta respondentów (29 proc.) uważa natomiast, że materialne warunki życia poprawią się, a jedna piąta (20 proc.) sądzi, że pogorszą się.

Prawie połowa badanych (49 proc.) uważa, że w Polsce można znaleźć zatrudnienie. Natomiast 45 proc. respondentów jest zdania, że znalezienie pracy w naszym kraju jest bardzo trudne lub nawet niemożliwe.

Reklama

Badanie przeprowadzono w dn. 9-14 września na grupie 1059 osób.