Dr Michał Warciński jest obecnie dyrektorem Biura Analiz Sejmowych. Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, specjalność prawo cywilne, adiunktem w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, autorem monografii "Umowne prawo odstąpienia" oraz publikacji "Służebność gruntowa według kodeksu cywilnego" (rozprawa habilitacyjna) - wynika z informacji opublikowanej na stronie internetowej Sejmu.

Reklama

19 grudnia kończy się kadencja sędziego Andrzeja Rzeplińskiego, obecnego prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

Agencja Gazeta / Fot. Przemek Wierzchowski Agencja Gazeta