Senat zaproponował do nowelizacji dwie poprawki. Jedna wykreśla zapis o pierwszeństwie dla władz i Kościołów w wyborze miejsca i czasu zgromadzenia. Druga wprowadza do niej 14-dniowe vacatio legis.

Reklama

Stało się bardzo dobrze, że w ostatniej chwili Senat pochylił się nad skutkami przyjęcia tej ustawy bez poprawek. Z zadowoleniem przyjmujemy skreślenie ustawowego uprzywilejowania związków wyznaniowych oraz organów władzy publicznej. Eksponowanie niczym nieuzasadnionego uprzywilejowania określonych grup społecznych musi prowadzić zawsze do sprzeciwu i buntu - powiedział Sosnowski.

Z zadowoleniem przyjmujemy zmianę dotyczącą wejścia w życie ustawy w celu dania czasu na wdrożenie nowych rozwiązań, aby mogły one miękko wejść w życie i nie stanowić szoku dla obywateli - dodał poseł ludowców.

W myśl przygotowanej przez grupę posłów PiS i uchwalonej przez Sejm nowelizacji odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 metrów. Ustawa przewiduje też możliwość otrzymania na trzy lata zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń i brak możliwości organizacji konkurencyjnego zgromadzenia w tym samym miejscu.

Reklama