Podczas życzeń bożonarodzeniowych, składanych na antenie TVP3, hierarcha przypomniał, że Kościół uczy, że prawdziwy pokój możliwy jest tylko dzięki przebaczeniu i pojednaniu. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski nawiązał do trudności, które aktualnie wstrząsają naszą ojczyzną. Przypomniał o obowiązku poszanowania demokratycznie wybranej władzy. Zaznaczył przy tym, że to tylko jedna ze stron sprawy.

Reklama

Demokratyczny rząd ustanawiany jest rzeczywiście na podstawie przyznania mu przez społeczeństwo uprawnień i zadań, które on pełni w imieniu tegoż społeczeństwa, ze względu na nie i na jego korzyść; oczywiste jest zatem, że każda demokracja powinna być systemem zapewniającym uczestnictwo obywateli. Oznacza to, że różne podmioty wspólnoty obywatelskiej, na każdym jej poziomie, są formowane, słuchane i włączane w pełnione przez nią zadania" - powiedział abp Gądecki, cytując "Kompendium nauki społecznej Kościoła".

Metropolita poznański podkreślił, że Kościół uczy, że prawdziwy pokój możliwy jest tylko dzięki przebaczeniu i pojednaniu. Nie jest łatwo przebaczyć w obliczu skutków konfliktów, ponieważ konflikty pozostawiają zawsze po sobie ciężar bólu. Można mu ulżyć jedynie przez pogłębioną, uczciwą i odważną refleksję, wspólną dla obu stron konfliktu. Refleksję, która - dzięki postawie oczyszczonej przez skruchę - byłaby zdolna do stawienia czoła obecnym trudnościom - powiedział. Jak dodał, ciężar przeszłości, która nie może zostać zapomniana, można zaakceptować jedynie wówczas, gdy wzajemnie zaofiaruje się i przyjmie przebaczenie: chodzi o drogę długą i trudną, ale możliwą.

Abp Gądecki życzył każdemu widzowi, aby nabrał zdolności miłowania drugiego człowieka, którą zaszczepił w nas Chrystus. Niech łaska i błogosławieństwo Bożego Narodzenia towarzyszy wszystkim widzom, wszystkim moim diecezjanom. Każdemu z was z osobna, waszym rodzinom, całej naszej ojczyźnie oraz Polonii życzę radosnych i błogosławionych świąt - powiedział.