Nowy metropolita krakowski ma 67 lat. Od prawie 20 lat jest biskupem, w tym ponad 4 lata arcybiskupem metropolitą łódzkim. Od marca 2014 roku pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Jest profesorem nauk teologicznych. Jego dewizą biskupią są słowa: "Scire Christum" ("Znać Chrystusa"). W Łodzi znany jest m.in. z organizowania "Dialogów w katedrze”, gdzie odpowiada na pytania dotyczące Kościoła i wiary.

Reklama

Abp Marek Jędraszewski zastąpi kard. Stanisława Dziwisza, najbliższego współpracownika św. Jana Pawła II i promotora jego kultu; przechodzi on na emeryturę.

Nowy metropolita krakowski pełni w Episkopacie Polski wiele odpowiedzialnych funkcji. Jest zastępcą przewodniczącego KEP, członkiem Rady Stałej Episkopatu Polski, pracuje w Komisji Wychowania Katolickiego KEP, Sekcji Nauk Filozoficznych Komisji Nauki Wiary i w Duszpasterstwie Młodzieży. Pełni też funkcję delegata KEP ds. Duszpasterstwa Akademickiego.

W imieniu Episkopatu Polski życzenia abp. Jędraszewskiemu złożył przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki. Jak napisał ufa, że "nowe zadanie – zlecone Waszej Ekscelencji przez Ducha Świętego – stworzy wiele okazji do jeszcze ofiarniejszej realizacji posługi pasterskiej w Kościele oraz jeszcze głębszego powierzenia swojego życia i powołania Jezusowi Chrystusowi – Najwyższemu Pasterzowi".

Abp Jędraszewski urodził się 24 lipca 1949 r., studiował w Arcybiskupim Seminarium Duchownym i na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. 24 maja 1973 r. przyjął święcenia kapłańskie, potem był wikariuszem w parafii pw. św. Marcina w Odolanowie k. Ostrowa Wlkp. W roku 1975 wyjechał na studia do Rzymu, gdzie obronił pracę doktorską.

Po powrocie do Polski w latach 1980-1996 był adiunktem na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Jednocześnie, w latach 1980-1987, był prefektem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. W latach 1987-1996 pracował w "Przewodniku Katolickim", w którym od 1990 r. był redaktorem naczelnym.

W roku 1991 habilitował się na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W roku 1996 otrzymał nominację arcybiskupa Juliusza Paetza na wikariusza biskupiego ds. nauki i kultury w Archidiecezji Poznańskiej oraz na przewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa Akademickiego w Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu.

Biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej mianował go w 1997 r. Jan Paweł II; w 2012 r. decyzją Benedykta XVI został metropolitą łódzkim. W 2014 roku został zastępcą przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

W Łodzi głośno było o jego decyzji kończącej Ekumeniczną Drogę Krzyżową, która od 2000 r. przechodziła ulicami miasta w Wielki Piątek i w której uczestniczyli wierni i duchowni różnych Kościołów chrześcijańskich. Abp Jędraszewski uznał, że należy przywrócić jej katolicki charakter.

Z nominacji abp Jędraszewskiego bardzo zadowolony jest publicysta Tomasz Terlikowski. "Skrętu w lewo nie będzie. Ewangeliczny, ortodoksyjny, antygenderowy kurs Kościoła w Polsce utrzymany. Chwała Panu!" - napisał na Twitterze.

Abp Jędraszewski jest przeciwnikiem gender. Publicznie mówił, że według niego jest to ideologia skierowana przeciw rodzinie, dzieciom, w której człowiek kwestionuje swoją naturę. W Łodzi uznawany jest za jednego z najbardziej wyrazistych polskich hierarchów.

Szybko zareagował na informację dotyczącą oskarżenia proboszcza jednej z łódzkich parafii o kontakty seksualne z osobą niepełnoletnią, zawiesił go w obowiązkach, zwolnił go z funkcji rektora kościoła akademickiego Panien Dominikanek w Piotrkowie Trybunalskim.

Kard. Dziwisz: Wskazanie mojego następcy to ważny moment dla Kościoła

Mianowanie abpa Marka Jędraszewskiego na metropolitę krakowskiego to ważny moment dla Archidiecezji Krakowskiej i Kościoła w Polsce - powiedział odchodzący na emeryturę metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz.

Reklama

Kardynał przypomniał, że zgodnie kodeksem prawa kanonicznego biskup diecezjalny, który ukończył 75 lat składa na ręce papieża rezygnację z zajmowanego stanowiska.

Taką rezygnację złożyłem na wiosną 2014 roku. Wobec rozpoczętych wówczas przygotowań do Światowych Dni Młodzieży z woli Ojca Świętego podjąłem się dalszej posługi - powiedział kard. Dziwisz. Jak podkreślił ŚDM było wielkim wydarzeniem w historii Kościoła oraz Polski.

Przyszedł czas na zmianę. Witamy w naszej archidiecezji nowego arcypasterza. Modlimy się o boże błogosławieństwo w nowej misji - powiedział kard. Dziwisz.