Prawie połowa badanych uważa, że rząd Beaty Szydło jest gorszy od swoich poprzedników – 26,7 procent ankietowych udzieliło odpowiedzi "zdecydowanie gorszy" a 20,1 procent "raczej gorszy". 12 procent badanych uważa, że rząd PiS jest "raczej lepszy" od rządu PO i PSL – 13 procent badanych stwierdziło, że "zdecydowanie lepszy".

Reklama

Aż 27,5 proc. ankietowanych nie była w stanie porównać obu gabinetów.

Nie dziwi, że respondenci, którzy zadeklarowali, że w kolejnych wyborach poparliby PiS, uważają rząd Beaty Szydło za lepszy niż rząd PO-PSL – tak odpowiedziało 70 procent badanych. Zwolennicy PO sądzą odwrotnie – takiej odpowiedzi udzieliło 90 procent badanych.

Jak wygląda sytuacja wśród zwolenników innych partii? 35 procent badanych sympatyków Kukiz’15 uważa, że rząd PiS jest gorszy niż rząd PO-PSl, przeciwnego zdania jest nieco ponad 20 procent respondentów. Aż 40 procent z nich udzieliło odpowiedzi "trudno powiedzieć". Z kolei tylko 5 procent sympatyków Nowoczesnej wyżej ocenia rząd Beaty Szydło niż poprzedni gabinet. 91 procent badanych uważa odwrotnie.

Badanie "Dziennika Gazety Prawnej" przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie liczącej 1070 osób, dobranej z panelu Ariadna metodą CAWI zrealizowane między 16 a 20 grudnia 2016.