23 proc. badanych uważa, że PiS wzmocniło demokrację, a 20 proc. nie ma zdania - wynika z sondażu.

Ankietowani zostali poproszeni o dokończenie zdania: Od roku Prawo i Sprawiedliwość sprawuje władzę w Polsce. Czy w tym czasie obecna władza....

Do wyboru były trzy możliwości: "wzmocniła demokrację w Polsce", "osłabiła demokrację w Polsce" lub "nie wiem/trudno powiedzieć".

Poparcie dla partii politycznych

Pracownia Milward Brown przeprowadziła również badanie poparcia dla partii politycznych.

Najlepszy wynik osiągnęła rządząca Zjednoczona Prawica, czyli PiS, Solidarna Polska i Polska Razem - 35 proc. To wzrost o 5 proc. w porównaniu do badania z października.

Drugie miejsce dla Nowoczesnej - 24 proc. (+2), a trzecie dla PO - 15 proc. (-1).

Na kolejnym miejscu są Kukiz'15 - 6 proc. (-2) i PSL - 5 proc. (+3).

I dalej:

Partia Wolność (wcześniej KORWiN) - 3 proc. (-2) Sojusz Lewicy Demokratycznej - 3 proc. (-2) Partia Razem - 2 proc. (-2) Odmowa odpowiedzi – 3 proc. Nie wiem/trudno powiedzieć - 4 proc.

Według 59 proc. Polaków opozycja nie spełnia swoich zadań wobec Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwnego zdania jest 30 proc. badanych, a 11 proc. nie ma zdania - wynika również z sondażu.

Przeprowadzono go w dniach 21-22 grudnia 2016 roku na ogólnopolskiej próbie telefonów stacjonarnych i komórkowych. W badaniu wzięło udział 1020 pełnoletnich osób.