- We wtorek rząd przyjmie Strategię (na rzecz) Odpowiedzialnego Rozwoju i tam naprawdę duża jest pozycja rozwoju obszarów wiejskich – powiedział Jurgiel w poniedziałek na konferencji prasowej w Lublinie, gdzie uczestniczył w spotkaniu poświęconym prezentacji programu działań ministerstwa na lata 2015-2019.

Reklama

- Udało się zapisać szereg zapisów stawiających wieś polską w takiej sytuacji, że za rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich odpowiedzialność bierze rząd, nie tylko minister rolnictwa i rozwoju wsi – podkreślił Jurgiel.

Minister dodał, że działania w Strategii będą nakierowane m.in. na tworzenie miejsc pracy oraz politykę społeczną na obszarach wiejskich. - Ta strategia daje szansę i ona będzie podstawą dla opracowania też paktu dla obszarów wiejskich - zaznaczył.

Jurgiel podkreślił, że zapisy w strategii będą przełożone na działania w poszczególnych województwach, w których do końca roku mają powstać programy rozwoju obszarów wiejskich.

- Chcemy powołać zespoły do rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w poszczególnych województwach. Będzie nadzorował to wojewoda, natomiast głównym odpowiedzialnym za przygotowanie programu rozwoju rynku, rolnictwa i obszarów wiejskich województwa będzie dyrektor ośrodka doradztwa rolniczego – powiedział minister.

Zaznaczył, że ministerstwo przejęło od samorządów prowadzenie ośrodków doradztwa rolniczego, nie dlatego, że chce ograniczyć samorządność. - My musimy mieć instrument do prowadzenia polityki rolnej w terenie - podkreślił.

Reklama

To te ośrodki – zdaniem Jurgiela - powinny mieć największą wiedzę o problemach rolników na terenie danego województwa. - Powinny te problemy zbierać, uzgadniać z pozostałą administracją i stworzyć (sformułować) potrzeby lokalne, które pozwolą od 2020 roku przygotować regionalne czy wojewódzkie Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich. Teraz mamy jeden PROW, a będzie 16 PROW-ów, tak jak jest to w większości państw Unii Europejskiej – powiedział Jurgiel.

Jak podkreślił, w każdym województwie jest inne zróżnicowanie produkcji rolnej i do tych wymogów mają być dostosowane programy, tak aby można było wspierać rolnictwo w każdym regionie. - Przystępujemy do ścisłej współpracy z administracją rolną w województwie. Zapraszamy do tego izby rolnicze, inne instytucje, które chcą współpracować przy tworzeniu takich programów – dodał.

Jurgiel zapowiedział także, że w połowie lutego trafi do parlamentu ustawa dotycząca powołania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, która będzie integrować pięć obecnie działających instytucji kontrolnych w tym zakresie. - Jeśli pełnomocnik stwierdzi, że jest w stanie przeprowadzić wprowadzenie tej ustawy do końca roku, to od 1 stycznia 2018 r. będziemy mieli w Polsce, tak jak w większości państw Unii Europejskiej, jedną instytucję, jeśli chodzi o kontrole bezpieczeństwa i jakości żywności – powiedział.

Minister poinformował też, że w sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi została w piątek przyjęta ustawa dotycząca optymalizacji funkcjonowania administracji rolnej, likwidująca Agencję Rynku Rolnego. - Wierzę, że do końca lutego zostanie podpisana przez prezydenta - dodał.

Jak wyjaśnił, w Polsce będą funkcjonowały dwie agencje. Jedna z nich będzie agencją płatniczą i tę rolę pełnić ma Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Drugą będzie Krajowy Ośrodek Wsparcia, który przejmie zadania realizowane przez ARR i Agencję Nieruchomości Rolnych. - To będzie skupione w jednej instytucji, która zacznie funkcjonować od 1 września tego roku – zaznaczył Jurgiel.

Minister pytany o działania związane ze zwalczaniem ASF (afrykańskiego pomoru świń) powiedział, że nowe ogniska się pojawiają, ale nie w hodowli świń, tylko u dzików i to w już wyznaczonych strefach zagrożenia.

- Sprawa jest o tyle rozwiązana, że wypłacamy odszkodowania za utylizację. Jest program, który już idzie – myślę, w ciągu tygodnia, dwóch – (wypłaty) rekompensat w związku ze stratami związanymi z sytuacją rynkową – zaznaczył.

Chodzi o rekompensaty dla rolników, którzy z powodu wyznaczonych stref zagrożenia nie mogli sprzedawać zdrowych świń we właściwym czasie i potem przerośnięte zwierzęta musieli sprzedać po niższych cenach. Jurgiel powiedział, że rekompensaty będą naliczane (1,50 zł lub 2 zł za kg) i wypłacane na podstawie rachunku sprzedaży żywca ze stref zagrożonych.