Minister Konstanty Radziwiłł na początku posiedzenia komisji powiedział, że projektowana ustawa usuwa poważne dysfunkcje dotychczasowego systemu opieki zdrowotnej.

Reklama

Ocenił, że zmiana przepisów powinna przyczynić się do polepszenia jakości i dostępności świadczeń. Ma ona też poprawić koordynację opieki nad pacjentem oraz umożliwić bardziej racjonalne gospodarowanie zasobami na opiekę zdrowotną i dostosowanie struktury wewnętrznej szpitali do aktualnych potrzeb pacjentów.

Zgodnie z projektem, 1 października br. ma zostać utworzony system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieć szpitali. Placówki będą do niej kwalifikowane po spełnieniu ściśle określonych kryteriów dotyczących zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Szpitale znajdujące się w sieci zostaną podzielone na kilka różnych poziomów systemu zabezpieczenia, a kwalifikacji do każdego poziomu będzie się dokonywać na cztery kolejne lata kalendarzowe.

Szpitale "sieciowe" środki finansowe będą otrzymywały w formie ryczałtu, którego wysokość będzie powiązana z wartością świadczeń zrealizowanych w poprzednich okresach. W ramach ryczałtu poza świadczeniami szpitalnymi finansowana będzie także ambulatoryjna opieka specjalistyczna (w przychodniach przyszpitalnych) i rehabilitacja. Niektóre świadczenia i procedury (np. porody, endoplastyka, chemioterapia) będą opłacane osobno i rozliczane tak jak dotychczas.

W sieci będą mogły się znaleźć zarówno szpitale publiczne, jak i niepubliczne. Placówki, które nie wejdą do sieci, będą mogły być kontraktowane na podstawie konkursów ofert lub rokowań (jak dotychczas).

Podczas konsultacji liczne uwagi do projektu zgłaszali m.in. przedsiębiorcy, prywatne szpitale i Naczelna Rada Lekarska. Wskazywano np., że projekt może doprowadzić do likwidacji niektórych placówek i oddziałów, utrudni dostępność do świadczeń oraz pogorszy jakość udzielanych świadczeń.

Na posiedzeniu rządu zdanie odrębne do tego projektu zgłosił wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Jednak w środę przed posiedzeniem komisji zdrowia Gowin wspólnie z Radziwiłłem poinformowali, że doszli do wspólnego stanowiska i uzgodnili nowe rozwiązania. Zapowiedzieli m.in., że wysokość ryczałtu będzie powiązana z aktywnością placówek.

PAP / Leszek Szymaski

Zgodnie z projektem przyjętym przez rząd, pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci w każdym województwie będą ogłaszane nie później niż do 27 czerwca br. Następnie (nie później niż do 26 września) zostaną one uzupełnione o podmioty lecznicze, które powstaną w wyniku połączenia dwóch lub więcej placówek. Wykazy będą obowiązywały od 1 października 2017 r. przez kolejne 4 lata.