Do Sejmu weszłyby jeszcze Nowoczesna (10 proc.) oraz SLD (5 proc.). Pod progiem wyborczym znalazłyby się: PSL (4 proc.), Wolność Janusza Korwin-Mikkego (3 proc.) oraz Partia Razem (3 proc.).

66 proc. badanych stwierdziło, że na pewno wzięłoby udział w wyborach parlamentarnych, a kolejne 18 proc. odpowiedziało, że "raczej tak". Badanie zostało zrealizowane w dniach 4-5 kwietnia 2017 r. na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków za pomocą wywiadów telefonicznych CATI.