Według przeprowadzonego w kwietniu sondażu wśród łącznie 50 proc. ankietowanych ma krytyczną opinię o działalności rządu: 15 proc. uważa, że Rada Ministrów działa zdecydowanie źle, a 35 proc. - że raczej źle.

Reklama

W grupie - 41 proc. - dobrze wypowiadających się o pracy rządu: 5 proc. ocenia, że pracuje on zdecydowanie dobrze, 36 proc., że raczej dobrze. 9 proc. badanych nie wyraziło opinii na temat działalności rządu.

W porównaniu z sondażem z marca odsetek ocen pozytywnych działalności rządu wzrósł o 3 punkty proc., a ocen negatywnych spadł o 1 punkt proc.

Łącznie 48 proc. badanych oceniło pozytywnie pracę premier Beaty Szydło, z czego zdecydowanie dobrze - 9 proc. badanych, a raczej dobrze - 39 proc. Natomiast 44 proc. ankietowanych wystawiło premier negatywną ocenę, w tym 17 proc. - oceniło ją zdecydowanie negatywnie, a 27 proc. - raczej negatywnie. 8 proc. badanych nie wyraziło zdania na temat tego, czy Beata Szydło dobrze wypełnia obowiązki premiera.

W porównaniu z wynikami z marca o 8 punktów proc. wzrósł odsetek ocen pozytywnych pracy premier, a odsetek ocen negatywnych zmniejszył się o 3 punkty proc.

W sondażu proszono też o ocenę pracy prezydenta Andrzeja Dudy. Zdaniem łącznie 49 proc. badanych dobrze wypełnia on obowiązki prezydenta, z czego 11 proc. uważa, że zdecydowanie dobrze, a 38 - raczej dobrze. Negatywną ocenę wystawiło łącznie 42 proc. badanych, z czego 17 proc. uważa, że Andrzej Duda zdecydowanie źle wypełnia obowiązki prezydenta, a 25 proc., że raczej źle. 9 proc. badanych nie potrafiło jednoznacznie ocenić działalności prezydenta.

W stosunku do sondażu z marca grupa pozytywnie oceniających działalność prezydenta wzrosła o 5 punktów proc., a odsetek ocen negatywnych spadł o 3 punkty proc.

- Kwiecień przyniósł poprawę ocen działalności premier Beaty Szydło i prezydenta Andrzeja Dudy, a także nieznaczną poprawę oceny rządu. Premier i prezydent są postrzegani lepiej głównie dzięki opiniom osób zainteresowanych polityką, więc można przypuszczać, że poprawili notowania dzięki swojej aktywności w ostatnim miesiącu np. zdecydowanej postawie prezydenta w kwestii armii, czy wystąpieniach podczas uroczystości upamiętniających ofiary katastrofy smoleńskiej - zauważa Kantar Public.

- Zarówno działalność Beaty Szydło, jak i Andrzeja Dudy częściej oceniana jest dobrze niż źle. Poprawa notowań premier nie przełożyła się jednak automatycznie na poprawę ocen rządu, który nadal ma więcej przeciwników niż zwolenników. Prawdopodobnie kontrowersyjna działalność niektórych ministrów wpływa na to, że działalność rządu postrzegana jest wyraźnie gorzej niż jego szefowej - dodaje Kantar Public.

Sondaż został przeprowadzone w dniach 6-11 kwietnia 2017 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1067 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo.