W imieniu Narodu Polskiego i swoim własnym składam Panu szczere gratulacje z okazji wyboru na urząd Prezydenta Republiki Francuskiej – czytamy w depeszy gratulacyjnej prezydenta Dudy, przekazanej PAP.

Reklama

Prezydent podkreślił, że Polskę i Francję łączą wielowiekowe więzy współpracy i przyjaźni. - Jestem przekonany, że będziemy mogli od teraz wspólnie kontynuować te dobre tradycje – zaznaczył.

- Liczę na nasze spotkanie w najbliższym czasie, które pozwoli na podjęcie dialogu na temat przyszłości wspólnej Europy, zbudowanej na zasadach wzajemnego szacunku równych państw i wolnych narodów – napisał do Macrona prezydent Duda.

Wyraził także nadzieję na "owocną współpracę w zakresie odbudowy zaufania Europejczyków do procesu integracji europejskiej, który opiera się na wspólnych wartościach i na jednolitym rynku czterech wolności gospodarczych".

- Liczę także na wzmocnienie naszej współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego – czytamy w depeszy. Prezydent RP podkreślił, że skuteczność tego formatu, ze względów geograficznych, historycznych i politycznych, może stanowić bardzo cenny wkład Francji, Polski i Niemiec w budowę stabilnej i dynamicznie rozwijającej się Europy.

- Jestem przekonany, że łączy nas wspólna troska o bezpieczeństwo naszego kontynentu, czego gwarancją jest współpraca transatlantycka w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, odpowiedzialna polityka w ramach Unii Europejskiej i z naszymi sąsiadami oraz przestrzeganie prawa międzynarodowego – czytamy w depeszy gratulacyjnej.

- Proszę przyjąć, Panie Prezydencie, życzenia wszelkiej pomyślności dla Pana osobiście oraz Francji i Narodu Francuskiego pod Pana przywództwem – napisał prezydent Duda.