- Widzę tu bardzo dużo złej woli. Emocjonalne wypowiedzi Timmermansa nie były wypowiedziami polityka, który chce osiągnąć jakiś kompromis, lecz takiego, który chce zbudować swoją popularność - dodał. Zdaniem Adama Bielana, Węgry poprą Polskę i przeciwstawią się uruchomieniu wobec niej artykułu 7 traktatu unijnego. - Ta sprawa dotyczy Węgier, jak każdego innego państwa członkowskiego, ponieważ buduje bardzo niebezpieczny precedens nie tylko dla Polski - przekonywał.

Reklama

20 grudnia Komisja Europejska zdecydowała o wszczęciu procedury zapisanej w artykule 7.1 unijnego traktatu, dotyczącej przestrzegania praworządności przez państwo członkowskie Unii Europejskiej. KE stwierdziła, że w Polsce przyjęto ustawy dotyczące sądownictwa, które "poważnie zagrażają" niezależności wymiaru sprawiedliwości. Wspomniany artykuł daje Unii możliwość dyscyplinowania i karania państw, które naruszają unijne wartości.