Sprawa dotyczy ronda u zbiegu drogi wojewódzkiej i krajowej w Krapkowicach. Pierwotnie grupa radnych Krapkowic wysunęła pomysł, aby rondo nosiło imię Władysława Bartoszewskiego. Propozycja ta otrzymała negatywną opinię z opolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dyrektor jednostki wyjaśniał swoje stanowisko możliwością wywołania konfliktów społecznych. Zdaniem Markowskiego, propozycja nadania skrzyżowaniu imienia Rodła pogodzi wszystkie strony.

Reklama

Rodło ma piękną tradycję, piękny znak rzeki Wisły, kolebki narodu polskiego z zaznaczonym miastem Krakowem - kolebką kultury polskiej. Jeżeli wszyscy chociaż przez chwilę zwrócimy uwagę na Prawdy Polaków, zauważymy, że warto je pielęgnować i przekazywać następnym pokoleniom Polaków. Wszyscy na tym zyskamy, bo dzięki tym prawdom możemy uczyć następne pokolenia patriotyzmu. Wystarczy tak niewiele, żeby wspólnie zrobić tak wiele. Jeżeli ma być w przyszłości lepiej, to na pewno Prawdy Polaków nie zaszkodzą, tylko pomogą, które trzeba przekazywać następnym pokoleniom. Warto jest je ciągle przypominać - uważa Markowski.

Działacze PiS wskazują, że w tym roku przypada rocznica uchwalenia Pięciu Prawd Polaków, które zostały przyjęte na Kongresie Związku Polaków w Niemczech 6 marca 1938 roku w Berlinie. Inicjatywę krapkowickich struktur PiS poparły Kluby Rodła z Polski i Niemiec.

Na pewno będzie to wielki zaszczyt dla Krapkowic oraz okazanie szacunku dla setek tysięcy Górnoślązaków, dla których Rodło było symbolem tożsamości, trwania przy polskości i oporu. Nadając nazwę Rodła, chcemy w ten sposób ocalić od zapomnienia tych wszystkich Rodłaków, którzy – za przywiązanie do tego właśnie symbolu – zostali zamordowani - podkreślił Markowski.