CBOS w marcowym sondażu zwrócił uwagę, że miesiąc ten nie był korzystny dla przedstawicieli obozu władzy, z których spora część straciła na zaufaniu społecznym. Natomiast - jak podkreślono - układ sił w czołówce rankingu społecznego zaufania pozostał niezmieniony.

Reklama

Prezydent Andrzej Duda cieszy się niezmiennie największym zaufaniem wśród Polaków. W marcu zaufanie do niego wyraziło 69 proc. ankietowanych, o 3 punkty proc. mniej niż w lutym. Prezydentowi nie ufa 19 proc. badanych. 10 proc. deklaruje obojętność.

Drugie miejsce na liście najczęściej obdarzanych zaufaniem polityków zajmuje premier Mateusz Morawiecki, któremu ufa 60 proc. badanych (spadek o 4 punkty proc. w stosunku do lutego). Premierowi nie ufa 19 proc. respondentów. 14 proc. deklaruje obojętność.

Trzecie miejsce w zestawieniu dotyczącym zaufania do polityków zajęła wicepremier Beata Szydło - 52 proc. (spadek o 6 pkt. proc.); nie ufa jej 32 proc. (wzrost o 4 pkt. proc.). Obojętność wobec b. szefowej rządu wyraziło 13 proc. ankietowanych.

Wśród polityków opozycji największym zaufaniem (48 proc. - spadek o 1 pkt. proc.) cieszy się Paweł Kukiz; nie ufa mu 24 proc. badanych (wzrost o 1 pkt. proc.); obojętność wobec lidera Kukiz'15 wyraża 19 proc. ankietowanych.

Reklama

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro cieszy się 44 proc. zaufaniem (spadek o 2 pkt. proc.); nie ufa mu 35 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc.). Obojętność zadeklarowało 14 proc. ankietowanych.

W marcu z największą nieufnością spotykał się lider PO Grzegorz Schetyna - 51 proc. (wzrost o 3 pkt. proc.); ufało mu 21 proc. badanych (spadek o 1 pkt. proc.); obojętność wyraziło 19 proc.

Na drugim miejscu pod względem nieufności znalazł się prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa 42 proc. badanych (spadek o 3 pkt. proc.); zaufanie do lidera PiS deklaruje 41 proc. (spadek o 1 pkt. proc.); obojętność - 13 proc. badanych.

Trzecie miejsce w rankingu nieufności zajął Zbigniew Ziobro, któremu nie ufa 35 proc. respondentów.

Na kolejnych pozycjach w zestawieniu zaufania znaleźli się: szef MON Mariusz Błaszczak (39 proc. zaufania; 27 proc. nieufności), minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska (38 proc. zaufania; 11 proc. nieufności), lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz (30 proc. zaufania; 16 proc. nieufności), minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin (30 proc. zaufania; 34 proc. nieufności), przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer ( 26 proc. zaufania; 25 proc. nieufności).

Minister kultury Piotr Gliński cieszy się zaufaniem 25 proc. badanych, nie ufa mu 22 proc.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński otrzymał 25 proc. zaufania; 21 proc. nieufności. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski cieszy się 24 proc. zaufaniem; nie ufa mu 17 proc. ankietowanych.

Szef MSZ Jacek Czaputowicz spotyka się z 21 proc. zaufaniem i 7 proc. nieufnością. Jednocześnie 52 proc. badanych nie zna szefa polskiej dyplomacji. 20 proc. respondentów ufa ministrowi spraw wewnętrznych i administracji Joachimowi Brudzińskiemu, 19 proc. mu nie ufa.

Ministrowi zdrowia Łukaszowi Szumowskiemu ufa 17 proc. ankietowanych, 3 proc. mu nie ufa, a 63 proc. respondentów deklaruje, że go nie zna.

Przewodniczącego SLD Włodzimierza Czarzastego obdarza zaufaniem 15 proc. badanych, 20 proc. mu nie ufa.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 1–8 marca 2018 roku na liczącej 1092 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.