Jak podkreśliła, "zgodnie z deklaracją, jaką złożył premier Mateusz Morawiecki do 15 maja miały być przedstawione kompleksowe propozycje".

Reklama

Chcemy zaprezentować mapę drogową budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Ten system opiera się o trzy fundamenty, filary. Pierwszy z nich to solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych, kolejny to jest pakiet społecznej odpowiedzialności i trzecim takim filarem jest program Dostępność plus - powiedziała Rafalska.

Danina solidarnościowa dla osób z zarobkami ponad 1 mln zł rocznie

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia będzie finansowany z dwóch źródeł. Będzie to Fundusz Pracy - cześć składki na Fundusz Pracy, od tej składki 0,15 proc. zostanie przekierowane na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia. Wysokość ogólna składki nie zmieni się - powiedziała minister finansów Teresa Czerwińska.

Reklama

Druga część - Danina Solidarnościowa, którą będą płaciły osoby fizyczne zarabiające ponad 1 mln zł rocznie (zarobki miesięczne ok. 87 tys. zł). Danina ta będzie wynosiła 4 proc. 4 proc. od nadwyżki ponad 1 mln zł - dodała.

Jak napisano w prezentacji, po raz pierwszy danina będzie płacona od dochodów uzyskanych w 2019 r. Podatnik po raz pierwszy zapłaci ten podatek 2020 r.

Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych od 2020 r.

Od 2020 roku środki z solidarnościowego funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych będą przeznczone na najważniejsze potrzeby osób niepełnosprawnych i ich rodzin - powiedziała szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

Szefowa resortu rodziny wyjaśniła, że hierarchia ważności istotnych kwestii, na które będą przeznaczane pieniądze dla osób niepełnosprawnych, będzie skonsultowana, uzgodniona z reprezentacją osób niepełnosprawnych, fundacjami, stowarzyszeniami, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych.

Część składki odprowadzana od wynagrodzeń na Fundusz Pracy zostanie odprowadzona na solidarnościowy fundusz

Jak powiedziała we wtorek minister pracy Elżbieta Rafalska, część składki, która jest odprowadzana od wynagrodzeń na Fundusz Pracy, który do tej pory wynosi 2,45 proc., zostanie odprowadzony na solidarnościowy fundusz i będzie to część która wynosi 0,15 pkt proc.

Czyli 2,30 zostanie na te zadania, które związane są z aktywnym przeciwdziałaniem bezrobociu natomiast część 0,15 będzie stanowiła solidarnościowy fundusz wsparcia, który również zostanie wzmocniony, zasilony daniną solidarnościową od osób zarabiających ponad 1 mln zł rocznie - wskazała szefowa resortu pracy.

Mówimy tu o zarobkach które miesięcznie wynoszą ok. 87 tys zł - podkreśliła Rafalska.