Jak ustalił Fakt, od stycznia do końca lipca tego roku na nagrody dla pracowników Kancelarii Prezydenta wydano grubo ponad milion złotych! Z uzyskanych informacji wynika, że najbardziej doceniona została dyrektor generalna Kancelarii.

Reklama

Pół roku temu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w odpowiedzi na interpelację posła PO Krzysztofa Brejzy poinformowała, że łącznie na premie dla ministrów przeznaczono w 2017 r. 1,5 mln zł. Po krytyce, z jaką spotkało się przyznawanie tak wysokich nagród, uznano, że również prezydenckim ministrom nie będą one na razie wypłacane. Jak się jednak okazuje, ustalenia te nie dotyczą urzędników. Tylko do połowy tego roku nagrodzono 320 osób. Kancelaria Prezydenta podała, że najniższa premia wniosła 348,62 zł na rękę, a najwyższa – 3255,52 zł. Jak podkreśla, nagrody wypłacane są m.in. za efekty pracy urzędnika czy wyróżniające osiągnięcia.

Najwyższą premię przyznano dyrektor generalnej Grażynie Ignaczak-Bandych. To nie pierwsza jej nagroda. W zeszłym roku wypłacono jej łącznie 27 tys. zł.