Według CBOS Andrzej Duda cieszy się największym zaufaniem wśród Polaków. W sierpniu zaufanie do niego wyraziło 66 proc. ankietowanych, o dwa punkty proc. mniej niż w lipcu. Prezydentowi nie ufa 21 proc. badanych. 10 proc. deklaruje obojętność.

Reklama

Drugie miejsce na liście najczęściej obdarzanych zaufaniem polityków zajmuje premier Mateusz Morawiecki, któremu ufa 57 proc. badanych (wynik niezmienny od lipca). Premierowi nie ufa 24 proc. respondentów. 12 proc. deklaruje obojętność.

W sierpniu z największą nieufnością spotkał się lider PO Grzegorz Schetyna - 45 proc. (wzrost o 2 pkt. proc.); ufało mu 23 proc. badanych (wynik ten sam co w lipcu). Obojętność wobec szefa Platformy wyraziło 19 proc. ankietowanych.

Na drugim miejscu pod względem nieufności znalazł się prezes PiS Jarosław Kaczyński; nie ufa mu 42 proc. badanych (spadek o 2 pkt. proc.); ufność wobec niego wyraziło 41 proc. ankietowanych (wzrost o 2 proc.). Obojętność deklaruje 13 proc. badanych.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (339) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 16–23 sierpnia 2018 roku na liczącej 1066 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.