Sąd nie uwzględnił natomiast innego wniosku o zabezpieczenie - dotyczącego uchwały KRS z wnioskami o powołanie sędziów Izby Dyscyplinarnej SN.

"NSA oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia w postępowaniu o uchylenie uchwały KRS z 23 sierpnia w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego SN w Izbie Dyscyplinarnej. Natomiast (...) NSA uwzględnił wnioski odwołujących się kandydatów do Izby Cywilnej oraz Izby Spraw Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i wstrzymał wykonanie w zaskarżonej części uchwał KRS z 28 sierpnia 2018 r." - poinformowano w komunikacie NSA.

Reklama

To kolejne rozstrzygnięcia NSA w sprawie tego typu wniosków składanych przez kandydatów na sędziów SN, którzy w końcu sierpnia nie uzyskali rekomendacji KRS.

"Uzasadnienia tych postanowień nie zostały jak dotychczas sporządzone. Niezwłocznie po ich sporządzeniu zostaną one opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych" - poinformował NSA.

Wcześniej, we wtorek, Naczelny Sąd Administracyjnypodjął dwa postanowienia o zastosowaniu zabezpieczenia w postaci wstrzymania wykonania uchwały KRS z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego do Izby Karnej. Zabezpieczenie zostało zastosowane w postępowaniu o uchylenie uchwały KRS. Wnioski w tej sprawie złożyło dwóch kandydatów na sędziów, którzy nie uzyskali rekomendacji Rady.

Przewodniczący KRS, sędzia Leszek Mazur w rozmowie z PAP pytany, czy Rada zastosuje się do orzeczenia NSA, odparł: - Musimy podporządkować się takiemu postanowieniu NSA. Dodał, że nie widzi problemu jeśli chodzi o zakres podmiotowy. - Jeśli chodzi o zakres podmiotowy to problem jest niewielki, ponieważ chodziło o obsadę jednego etatu sędziowskiego - zaznaczył Mazur. - Myślę, że NSA szybko rozpozna to odwołanie od uchwały. Wyrażam optymizm KRS-u jako strony postępowania, bo uważam, że konkurs co do tego etatu do Izby Karnej SN był przeprowadzony bardzo rzetelnie i nie było żadnych zarzutów medialnych i krytyki. Myślę, że został wskazany najlepszy kandydat i szanse powodzenia skarżących są tu minimalne.

We wtorek rano wydział informacji sądowej NSA przekazał PAP, że "NSA postanowił wstrzymać wykonanie uchwały KRS z dnia 24 sierpnia 2018 r. w zaskarżonej części". "Wnioskowano o udzielenie zabezpieczenia w postępowaniu o uchylenie uchwały KRS w przedmiocie przedstawienia wniosków o powołanie do pełnienia urzędu sędziego SN w Izbie Karnej" - poinformowało biuro NSA.

Reklama

Pod koniec sierpnia KRS wyłoniła 40 kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Dyscyplinarnej, Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, Izbie Cywilnej oraz Izbie Karnej SN. Na początku września przewodniczący KRS Leszek Mazur podpisał uchwałę Rady o przedstawieniu wniosku prezydentowi Andrzejowi Dudzie o powołanie 12 sędziów Izby Dyscyplinarnej SN.

Oprócz 12 osób do Izby Dyscyplinarnej Rada wyłoniła: 20 kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, 7 kandydatów na wakaty w Izbie Cywilnej i jedną kandydaturę na wakat w Izbie Karnej.