O powołaniu sędziów SN poinformował na środowej konferencji wiceszef prezydenckiej kancelarii Paweł Mucha.

Zgodnie z podanymi przez niego informacjami do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych powołani zostali:

 • adwokat i wykładowca akademicki Antoni Bojańczyk,
 • prezes Prokuratorii Generalnej RP Leszek Bosek,
 • sędzia SA Dariusz Czajkowski, notariusz Paweł Czubik,
 • wykładowca akademicki Tomasz Demendecki,
 • wykładowca akademicki Marek Dobrowolski,
 • radca prawny Paweł Księżak,
 • radca prawny Joanna Lemańska,
 • sędzia SA Marcin Łochowski,
 • wykładowca akademicki Oktawian Nawrot,
 • wykładowca akademicki Janusz Niczyporuk,
 • wykładowca akademicki Adam Redzik,
 • radca prawny Mirosław Sadowski,
 • sędzia SA Marek Siwek,
 • sędzia SA Ewa Stefańska,
 • wykładowca akademicki Maria Szczepaniec,
 • wykładowca akademicki Krzysztof Wiak,
 • sędzia SO Jacek Widło,
 • radca prawny Grzegorz Żmij.
Reklama

Spośród rekomendowanych do tej izby 20 osób, jedna nie została powołana.

Z kolei do pełnienia urzędu sędziego w Izbie Cywilnej powołani zostali:

 • prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Jacek Grela,
 • sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga Beata Janiszewska,
 • radca prawny Marcin Krajewski,
 • sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie i dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie Małgorzata Manowska,
 • sędzia SO w Lublinie Joanna Misztal-Konecka,
 • sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Tomasz Szanciło,
 • dyrektor Departamentu Prawa Administracyjnego w resorcie sprawiedliwości dr hab. Kamil Zaradkiewicz.

Do pełnienia urzędu w Izbie Karnej powołano zaś sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu Wojciecha Sycha.

W końcu czerwca w Monitorze Polskim zostało opublikowane obwieszczenie prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego w SN - do objęcia były 44 wakaty sędziowskie, w tym 16 w Izbie Dyscyplinarnej. Zgłoszenia nadesłało ok. 200 prawników. Poszczególnymi wnioskami zajmowały się zespoły KRS, po czym Rada wyłoniła kandydatury.

Pod koniec sierpnia KRS wyłoniła łącznie 40 kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Dyscyplinarnej, Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, Izbie Cywilnej oraz Izbie Karnej SN. W odniesieniu do Izby Dyscyplinarnej wyłoniono 12 kandydatów (4 miejsca pozostały na razie nieobsadzone).

Na początku września przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur podpisał uchwałę Rady o przedstawieniu prezydentowi wniosku o powołanie 12 sędziów Izby Dyscyplinarnej SN. 20 września prezydent Duda powołał 10 osób na sędziów Izby Dyscyplinarnej SN. Prezydent nie powołał wtedy - mimo rekomendacji Rady - dwóch osób: prokuratora Prokuratury Krajowej Jarosława Dusia oraz radcy prawnego Małgorzaty Ułaszonek-Kubackiej.

Reklama

We wrześniu NSA uwzględnił wnioski o zabezpieczenie i wstrzymał - w zaskarżonych częściach - wykonanie uchwał KRS odnoszących się do powołania sędziów SN do Izb Karnej, Cywilnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Wnioski złożyli w NSA kandydaci na sędziów SN, którzy w końcu sierpnia nie uzyskali rekomendacji KRS. W poniedziałek NSA uwzględnił kolejny wniosek o zabezpieczenie, czego konsekwencją jest wstrzymanie wykonania uchwały KRS dotyczącej powołania sędziów Sądu Najwyższego do Izby Cywilnej.

Sędzia NSA Sylwester Marciniak pytany we wrześniu, czy udzielone zabezpieczenie uniemożliwia mianowanie wskazanej w uchwale osoby na sędziego SN, wskazał w odpowiedzi, że z przepisów ustawy o KRS wynika, że ci kandydaci, których odwołania zostaną rozstrzygnięte na ich korzyść, będą "podlegali rozpoznaniu przy kolejnych wolnych etatach sędziowskich i obwieszczeniach o wolnych stanowiskach sędziowskich".