Zdaniem RMF FM prezydent ma jutro przyjąć ślubowanie od nowych sędziów SN, wyłonionych przez KRS. Rozgłośnia twierdzi, że taka decyzja Andrzeja Dudy złamie zabezpieczenia nałożone przez NSA i SN na ustawę o SN, uprzedzi też wyrok TSUE, który zajmuje się obecnie tą sprawą w trybie przyspieszonym.

Reklama

Dziś DGP napisał też o tym, że KRS przekazała do Pałacu Prezydenckiego wszystkie dokumenty potrzebne do nominacji nowych sędziów.

CZYTAJ WIĘCEJ O TEJ SPRAWIE>>>

Miesiąc temu - 28 sierpnia - w Monitorze Polskim ukazało się obwieszczenie prezydenta Andrzeja Dudy o ogłoszeniu naboru na 11 wolnych stanowisk w Sądzie Najwyższym. Z obwieszczenia wynikało, że w Izbie Cywilnej SN do obsadzenia są cztery stanowiska, w Izbie Karnej trzy, a w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych kolejne cztery. Zgodnie z ustawą o SN każda osoba, która spełnia warunki do objęcia stanowiska sędziego SN, może zgłosić swoją kandydaturę KRS w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia.

Ukazanie się obwieszczenia w Monitorze Polskim uruchamia procedurę naboru sędziów do SN. Zgodnie z nową ustawą o SN, która weszła w życie 3 kwietnia, w "okresie 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy prezydent obwieszcza w Monitorze Polskim liczbę wolnych stanowisk, przewidzianych do objęcia bez zasięgnięcia opinii I prezesa Sądu Najwyższego".

Zgłoszenia kandydatur trafiają do KRS, która je rozpatruje i przedstawia prezydentowi rekomendacje. Jak poinformowała we wtorek PAP Alicja Seliga z Biura KRS, do poniedziałku do Rady wpłynęły 23 kandydatury na sędziów SN. Na wakaty w Izbie Cywilnej wpłynęło 12 zgłoszeń, w Izbie Karnej 6 zgłoszeń i 5 zgłoszeń w Izbie Pracy. To nie są jeszcze ostateczne dane. Zakładamy, że ostateczną liczbę zgłoszeń poznamy być może dopiero pod koniec tygodnia. Do KRS cały czas napływa korespondencja z kandydaturami - powiedziała Seliga.

Zgodnie z ustawą kandydat na sędziego SN musi m.in. posiadać wyłącznie polskie obywatelstwo, korzystać z pełni praw cywilnych i publicznych, mieć powyżej 40 lat, wyróżniać się wysokim poziomem wiedzy prawniczej, posiadać co najmniej dziesięcioletni staż na stanowisku sędziego, prokuratora, prezesa, wiceprezesa lub radcy Prokuratorii Generalnej lub przez co najmniej dziesięć lat wykonywać w Polsce zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza.

Reklama