Michał Jach pytany przez PAP potwierdził, że dostał 19 zgłoszeń od posłów, którzy wyrazili gotowość nauki na studiach podyplomowych Polityki Bezpieczeństwa Akademii Sztuki Wojennej. Jak dodał, większość z nich to posłowie klubu parlamentarnego PiS. - Ale jest też poseł Nowoczesnej i chyba jeden z PO - powiedział Jach. - Zdecydowana większość, to mężczyźni - dodał.

Reklama

Według Jacha możliwe jest, że jeszcze jeden poseł zdecyduje się na studia. W przyszłym tygodniu Jach rozpocznie organizowanie grupy posłów-studentów wraz z Akademią Sztuki Wojennej. Naukę posłom zorganizuje Wydział Bezpieczeństwa tej uczelni. Patronat nad studiami dla posłów już objął MON. Wykłady mają być prowadzone w Sejmie.

Oferta studiów podyplomowych została przedstawiona posłom z sejmowej Komisji Obrony, ale też z Komisji Spraw Zagranicznych oraz komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych na początku października.

Reklama

Przedstawiając posłom ofertę studiów Jach podkreślił, że są to studia "w specyficznym, dostosowanym do posłów trybie". Płk prof. Bogdan Grenda, Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej mówiąc o programie studiów zaznaczył, że Akademia "jest najwyższej rangi uczelnią wojskową", która poza studiami prowadzi też szereg kursów obronnych dedykowanych administracji państwowej.

Płk prof. Grenda zapewnił, że wykładowcy z Akademii, by ułatwić posłom naukę, są gotowi przyjeżdżać do Sejmu w dogodnym dla parlamentarzystów terminie np. przed posiedzeniami Komisji Obrony. Zadeklarował, że niektóre zajęcia mogą być przeprowadzane w formie e-learningu, co pozwoliłoby na zrezygnowanie z prowadzenia części wykładów w trybie stacjonarnym.

Studia z zakresu polityki bezpieczeństwa mają trwać dwa semestry i rozpocząć się w drugiej połowie października. Zakończenie jest planowane na czerwiec 2019 r. Studia skończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Przedmioty zawarte w programie to bezpieczeństwo międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe, geopolityka i geostrategia, dyplomacja i komunikacja, komunikowanie strategiczne, współczesne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego, sojusze międzynarodowe, system bezpieczeństwa państwa, prawo bezpieczeństwa, wskaźnik bezpieczeństwa ekonomicznego, prognozowanie bezpieczeństwa w Europie i na świecie.

Według dziekana Akademii w programie są także gry strategiczne, podczas których posłowie „rozwiązywaliby problemy związane z szeroko pojmowanym bezpieczeństwem”. Oferta obejmuje również wyjazdy do obiektów wojskowych.

Reklama

Rzeczniczka Akademii Sztuki Wojennej Monika Lewińska poinformowała PAP, że studia będą płatne. Ich koszt powinien się kształtować pomiędzy 3 a 3,5 tys. zł za dwa semestry. Dodała, że jest to "standardowa" opłata. Aby studia ruszyły musi się na nie zgłosić co najmniej 15 chętnych. Dopytywany przez PAP Michał Jach przyznał, że to on jest "inspiratorem" uruchomienia studiów dla posłów, a inicjatywa "pojawiła się podczas rozmów z władzami Akademii".

- Jako przewodniczący komisji obrony uznałem, że jest potrzeba wiedzy strategicznej wśród posłów, którą jednak trudno zdobyć. Posłowie przychodzą do komisji z różnych zawodów, a nawet ci, którzy byli żołnierzami zawodowymi, nie muszą mieć wiedzy strategicznej. Poza tym wiedza strategiczna może się przydać na wielu innych obszarach życia. W starożytnej Grecji wiedza wojskowa uznawana była za najwyższe wtajemniczenie – podkreślił Jach. - Każdy poseł powinien strategicznie myśleć, a nie tylko przez pryzmat bieżącej działalności – podkreślił szef Komisji Obrony.