"Ministerstwo Rodziny nie polecało gminom określonego sposobu realizacji świadczenia Rodzina 500+, a jedynie poinformowało o obowiązującym brzmieniu art. 8 ust.2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który nie jest przepisem nowym, bo obowiązuje już drugi okres świadczeniowy. Obowiązuje też w świadczeniach rodzinnych od kilkunastu lat" – wskazał resort w środowym komunikacie.

Reklama

Zaznaczono w nim, że "media powinny mieć świadomość podstawowych zasad prawnych obowiązujących w Polsce, a zgodnie z konstytucją, jak i ustawami, źródłem prawa w Polsce nie są polecenia Ministerstwa Rodziny". Kierownictwo MRPiPS ocenia, że publikacja +Gazety Wyborczej+ jest "kolejnym nieuczciwym przykładem próby wprowadzenia niepokoju wśród rodzin odnośnie rzekomych prób odebrania im przysługujących świadczeń".

Minister Rafalska przekazała na Twitterze w środę, że "500+ jest przyznawane przez samorządy zgodnie z obowiązującym prawem". - Rząd nic nie zabiera. To podłe kłamstwo mające na celu wywołanie niepokoju wśród rodzin i uderzenie w rząd. Rodziny otrzymują świadczenie #rodzina500plus bez zakłóceń - podkreśliła. Jak przekazała, otrzymuje je niemal 2,5 mln rodzin.

Środowa "Gazeta Wyborcza" napisała, że "Ministerstwo Rodziny poleciło gminom nie wypłacać świadczenia 500 plus rodzicom samotnie wychowującym dzieci, jeśli nie wystąpili o alimenty od drugiego rodzica". Gazeta przekazała, że w jednej ze spraw WSA uznał we wrześniu, iż "o ile wymóg sądowych alimentów można zrozumieć przy wypłacie pieniędzy na pierwsze dziecko, gdzie mają znaczenie dochody rodziny, o tyle przy drugim i kolejnym dziecku dodatkowe kryterium związane z alimentami nie ma prawa obowiązywać". Według "GW" "szefowa resortu rodziny poleciła gminom, by nie respektowały wyroku, bo obowiązuje on tylko w jednej konkretnej sprawie".

W ubiegłym roku wprowadzono zmiany mające uszczelnić rządowy program wsparcia rodzin. Główne zasady programu pozostały aktualne, a zmiany - jak zapowiadano - miały zlikwidować niepożądane zjawiska związane z systemem świadczeń, np. dopasowywanie dochodu do kryterium uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko i niezgodne ze stanem faktycznym deklarowanie samotnego wychowywania dziecka.

Wprowadzono wówczas rozwiązanie, że wszyscy samotni rodzice starający się o świadczenie 500 plus muszą potwierdzić fakt ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica. Zasada obowiązuje również tych rodziców deklarujących samotne wychowywanie dzieci, którzy starają się o 500 plus na drugie i kolejne dzieci, czyli o świadczenia niezależne od dochodu. Wcześniej te osoby nie musiały do wniosku o 500 plus dołączać żadnych dodatkowych dokumentów dotyczących alimentów.