Z lutowego badania CBOS wynika, że z uznaniem o prezydenturze Andrzeja Dudy wypowiada się 56 proc. badanych. Jest to mniej o 3 proc. w porównaniu ze styczniem. Odsetek ankietowanych, którzy mają negatywne zdanie o działalności prezydenta, wynosi 34 proc. - tyle samo, co w styczniu. 10 proc. ankietowanych nie ma wyrobionej opinii o działaniach prezydenta (wzrost o 3 proc.).

Reklama

"W ciągu ostatniego miesiąca nieznacznie pogorszyło się postrzeganie działalności prezydenta. Wprawdzie nadal prezydentura Andrzeja Dudy zdecydowanie częściej oceniana jest dobrze niż źle, obecne notowania są jednak najgorsze od lipca 2017 roku" - wskazał CBOS.

CBOS zauważył również, że w lutym odnotowano kolejne niewielkie pogorszenie notowań Sejmu.

56 proc. respondentów ocenia pracę Sejmu negatywnie (o 1 proc. więcej w porównaniu ze styczniem), dobrze ocenią ją 27 proc. (mniej o 2 proc. w porównaniu ze styczniem). 17 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii (wzrost o 1 proc.).

Z kolei o pracy senatorów dobrze myśli 28 proc. ankietowanych (spadek o 2 proc.), a źle ­- 45 proc. ankietowanych (spadek o 2 pkt proc.). Zdania w tej kwestii nie ma 27 proc. badanych, co stanowi wzrost o 4 proc. w porównaniu ze styczniem.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 7–14 lutego na liczącej 1019 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Reklama