Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w maju, 46 proc. osób deklarujących udział w wyborach poparłoby PiS, 20 proc. głosowałoby na PO, po 6 proc. uzyskałyby Wiosna i Kukiz'15 ; progu wyborczego nie przekroczyłyby: PSL, Nowoczesna i Partia Razem.

Reklama

W porównaniu z wynikami z kwietnia, poparcie dla PiS wzrosło o 3 proc. O 2 proc. więcej ankietowanych niż przed miesiącem zadeklarowało chęć głosowania na PO. Notowania Kukiz '15 i Wiosny wzrosły odpowiednio o jeden i dwa proc.

Poza progiem wyborczym znalazłyby się PSL - 4 proc. głosów (niezmienianie od kwietnia), SLD - 2 proc (spadek o 1 proc.). Natomiast po 1 proc. ankietowanych oddałoby swój głos na ugrupowanie KORWiN, Nowoczesną, Partię Razem oraz Ruch Narodowy.

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 16-23 maja 2019 r. na liczącej 1138 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych.