"Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki z dniem 15 lipca 2019 r. powołał na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Energii oraz Pełnomocnika do Spraw Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego Adama Gawędę" - poinformowało na Twitterze Ministerstwo Energii.

Reklama

Podpisaną przez szefa rządu nominację w poniedziałek wręczył nowemu wiceministrowi szef resortu Krzysztof Tchórzewski. W Ministerstwie Energii Gawęda będzie odpowiadał za sektor górniczy i innowacyjne technologie.

Poprzednik Adama Gawędy na stanowisku wiceministra energii Grzegorz Tobiszowski został odwołany ze stanowiska 4 czerwca, po wyborze do Parlamentu Europejskiego. Jak mówił kilka dni później minister energii Krzysztof Tchórzewski, po odejściu Tobiszowskiego nadzór nad sektorem górnictwa oraz sferą odnawialnych źródeł energii przejął on sam, zaś do decyzji pozostaje, czy uzupełnienie kierownictwa resortu nastąpi teraz czy dopiero po zaplanowanych na jesień wyborach.

Ostatecznie miejsce zwolnione przez Tobiszowskiego zajął w poniedziałek senator Adam Gawęda, który - podobnie jak jego poprzednik - oprócz stanowiska wiceministra objął także funkcję pełnomocnika do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

Gawęda (51 lat) jest przewodniczącym senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, gdzie zajmuje się m.in. sprawami sektora energetycznego, surowców i innowacji. Pracuje też w Komisji Środowiska. Był posłem na Sejm RP VI kadencji, w latach 2007-2011. Od 2015 r. jest senatorem - w okręgu rybnickim poparło go ponad 69 tys. wyborców.

Nowy wiceminister jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku górnictwo i geologia. Jest ekspertem polityki surowcowo-energetycznej, członkiem Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej. W latach 1994-2007 pracował w górnictwie, był m.in. zastępcą kierownika służby strzałowej, nadsztygarem górniczym, zastępcą kierownika robót górniczych oraz koordynatorem zespołu zarządzania środkami produkcji w Centrum Wydobywczym Południe Kompanii Węglowej i szefem inwestycji w kopalni Rydułtowy-Anna.

Na początku 2016 r., po zleceniu przez resort energii społecznego audytu w ówczesnej Kompanii Węglowej (później, w ramach restrukturyzacji górnictwa, jej kopalnie przejęła Polska Grupa Górnicza) senator Gawęda został przewodniczącym zespołu audytowego, badającego sytuację tej największej wówczas górniczej firmy.

Reklama

Audyt wskazał obszary wymagające naprawy i obniżki kosztów. Stwierdzono m.in. utrzymywanie ścian wydobywczych o niskiej wydajności, wysokie koszty korzystania z usług firm zewnętrznych oraz brak elastyczności cenowej w sprzedaży węgla. Wśród wniosków zespołu sen. Gawędy był także przerost zatrudnienia w administracji oraz zawodna koordynacja w planowaniu produkcji ówczesnej Kompanii Węglowej.

Adam Gawęda jest współautorem raportów i opracowań poświęconych górnictwu. Pracował nad ustawą Prawo geologiczne i górnicze, a także nad nowelizacją Prawa energetycznego, wspierającą energię produkowaną z metanu górniczego w procesie kogeneracji.

Przygotował raport o stanie górnictwa wraz z propozycjami planu naprawczego i restrukturyzacyjnego. Uczestniczył w pracach zespołów przygotowujących raporty pt. „Potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2050” oraz „Prognoza zapotrzebowania gospodarki polskiej na węgiel kamienny i brunatny jako surowca dla energetyki w perspektywie 2050 roku”. Brał też udział w projekcie „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”.

Przed rozpoczęciem kariery parlamentarnej Gawęda działał w samorządzie, był m.in. radnym i wiceszefem rady powiatu wodzisławskiego oraz radnym sejmiku woj. śląskiego w latach 2014-2015. W 2014 r. bez powodzenia ubiegał się o urząd prezydenta Wodzisławia Śląskiego.

Senator Gawęda mieszka w Syryni w gminie Lubomia, w powiecie wodzisławskim. Ma żonę i dorosłą córkę. Należy do Prawa i Sprawiedliwości.