Jak pisze "Rzeczpospolita" duże kontrowersje budzi kwestia obsługi komisji. Według rządu trzeba w tym celu powołać odrębny urząd. W pierwszym roku miałby on otrzymać na swoją działalność 8 mln zł, a w kolejnych latach po 12 mln.

Reklama

Miałby on liczyć w sumie 44 pracowników: dyrektora, zastępcę, 32 pracowników merytorycznych (po dwóch na każde województwo), czterech pracowników administracji, cztery sekretarki oraz dwóch kierowców.

Jak donosi "Rzeczpospolita" wynagrodzenie dyrektora określono na 13 tys. zł brutto, zastępcy na 11 tys., pracowników merytorycznych i administracyjnych oraz kierowców średnio na 9 tys., etatów sekretarskich na 5,5 tys. Łącznie na wynagrodzenia przewidziano 4,6 mln zł oraz milion na dodatki motywacyjne.

Projekt ustawy o Państwowej Komisji ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, wobec małoletniego poniżej lat 15 rząd przyjął na posiedzeniu 16 lipca. Jeszcze tego samego dnia projekt trafił do Sejmu, a w nocy z 18 na 19 lipca odbyło się jego pierwsze czytanie. Debata nad nim trwała niespełna 50 minut.

Celem działania komisji będzie m.in. wydawanie postanowień o wpisie do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, zawiadamianie odpowiednich organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pedofilii, ale także o przypadkach niezawiadomienia właściwego organu o podejrzeniu przestępstwa pedofilii. Do zadań komisji będzie też należeć identyfikowanie zaniedbań i zaniechań, jeśli chodzi o wyjaśnianie przypadków nadużyć seksualnych.

Będą to zaniedbania i zaniechania organów państwa, organizacji pozarządowych, podmiotów i instytucji prowadzących działalność edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną i związaną z kulturą fizyczną, wypoczynkiem oraz leczeniem, a także samorządów zawodowych, kościołów oraz związków wyznaniowych, w tym kościelnych osób prawnych oraz osób prywatnych. Zadaniem komisji będzie również prowadzenie działalności prewencyjnej i edukacyjnej.

Reklama

Komisja ma być organem niezależnym od innych organów władzy państwowej; ma się składać z 7 członków: trzech – powołanych przez Sejm większością trzech piątych; jednego – powołanego przez Senat większością trzech piątych głosów, a także po jednym członku powołanym przez prezydenta, premiera i rzecznika praw dziecka.

Wśród podmiotów, które będą mogły zgłaszać kandydatów na członków komisji wskazano: Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych, Krajową Radę Sądownictwa, Krajową Radę Prokuratorów, Naczelną Izbę Lekarską, Krajową Izbę Psychologów oraz organizacje pozarządowe, których zadania statutowe przez co najmniej dwa lata obejmowały działania związane z prawami dzieci, w szczególności związane z ochroną i przeciwdziałaniem przemocy, w tym seksualnej.

Przewodniczącego komisji wybierać będzie – spośród członków komisji – Sejm zwykłą większością głosów. Kadencja komisji trwać będzie siedem lat. W pracach komisji będzie mógł brać udział, z głosem doradczym i na zaproszenie przewodniczącego, przedstawiciel rzecznika praw obywatelskich.