Jak poinformował Stenzel w poniedziałek rozpoczęła się wewnętrzna kontrola w Biurze Prezydenta ds. Kultury, którą przeprowadzają pracownicy Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Sprawdzają oni prawidłowość realizacji zadań publicznych i zasady współpracy przy organizacji wydarzeń kulturalnych.

Reklama

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zleciła przeprowadzenie kontroli po uzyskaniu informacji o ewentualnych nieprawidłowościach w pracy tej komórki organizacyjnej urzędu miejskiego.

Stenzel zakomunikował, że prezydent miasta zapowiedziała "pełną współpracę z prokuraturą przy wyjaśnianiu wszelkich ewentualnych wątpliwości dotyczących kwestii związanych z przyznawaniem grantów".