W październiku mijają 22 miesiące od powołania gabinetu Mateusza Morawieckiego. Jak wynika z badania CBOS, najlepiej postrzegana jest działalność rządu Morawieckiego w zakresie polityki prorodzinnej, o której pozytywnie wypowiada się 58 proc. badanych (11 proc. ocen niedostatecznych).

Reklama

Działania w zakresie zwalczania przestępczości dobrze i bardzo dobrze ocenia 51 proc. Polaków (11 proc. ocen niedostatecznych), a w zakresie obronności i zapewnienia bezpieczeństwa państwa – 50 proc. (12 proc. niedostatecznych). Na kolejnym miejscu plasuje się działalność gabinetu w zakresie gospodarki – 48 proc. respondentów ocenia ją dobrze lub bardzo dobrze (11 proc. ocen niedostatecznych).

45 proc. Polaków pozytywnie ocenia działania rządu w obszarze zwalczania korupcji, choć 18 proc. badanych nie ma w tej kwestii zdania. 11 proc. wystawia rządowi w tej kwestii ocenę niedostateczną. Również 45 proc. respondentów dobrze i bardzo dobrze ocenia kierowanie państwem, a 19 proc. – niedostatecznie.

41 proc. przyznaje pozytywne oceny rządowi w dziedzinie opieki nad osobami potrzebującymi pomocy (wobec 25 proc. ocen niedostatecznych); 39 proc. pozytywnie ocenia działalność w zakresie gospodarowania pieniędzmi publicznymi (wobec 29 proc. niedostatecznych), a 38 proc. ocenia dobrze działania w zakresie ochrony środowiska (23 proc. niedostatecznych).

Po 36 proc. badanych pozytywnie ocenia działalność w dziedzinie polityki rolnej (wobec 13 niedostatecznych) oraz w dziedzinie polityki zagranicznej (wobec 21 proc. niedostatecznych).

Znacznie gorzej Polacy postrzegają działalność rządu w dziedzinie szkolnictwa i oświaty: 34 proc. Polaków ocenia ją pozytywnie, 23 proc. dostatecznie, a 31 proc. - niedostatecznie. Zdecydowanie najsłabiej postrzegane są dokonania rządu Mateusza Morawieckiego w zakresie opieki zdrowotnej. 22 proc. badanych ocenia ją pozytywnie, 33 proc. dostatecznie, a 38 proc. - niedostatecznie.

Z sondażu wynika, że obecny rząd jest oceniany lepiej niż gabinet Beaty Szydło w obszarze polityki rolnej, zwalczania przestępczości i zapewnienia bezpieczeństwa obywateli oraz obronności. Na zbliżonym poziomie utrzymują się oceny dotyczące gospodarki, zwalczania korupcji, kierowania państwem i polityki zagranicznej.

Słabsze oceny niż gabinet jego poprzedniczki obecny rząd osiąga w obszarze polityki prorodzinnej, właściwego gospodarowania publicznymi pieniędzmi i opieki nad osobami potrzebującymi. Także w dwóch najniżej ocenianych obszarach, tj. szkolnictwie i opiece zdrowotnej, rząd Beaty Szydło był nieco lepiej postrzegany.

Reklama

CBOS zauważa, że największy wpływ na postrzeganie dokonań rządu w poszczególnych obszarach ma orientacja polityczna i światopoglądowa. Badani uczęszczający na msze i nabożeństwa co najmniej raz w tygodniu znacznie częściej przyznają rządowi oceny bardzo dobre w poszczególnych obszarach jego działalności niż osoby w ogóle niepraktykujące religijnie.

W przypadku oceny polityki prorodzinnej ta różnica jest dwukrotna, tzn. 70 proc. ankietowanych praktykujących co niedzielę uważa działania rządu za bardzo dobre, a wśród osób niepraktykujących ten odsetek sięga 34 proc.

Podobne dysproporcje występują w przypadku poglądów politycznych – badani identyfikujący się z prawicą istotnie częściej bardzo dobrze wypowiadają się o działaniach gabinetu Morawieckiego, podczas gdy osoby o poglądach lewicowych są znacznie bardziej krytyczne.

Działania rządu w różnych badanych obszarach najlepiej oceniają wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Znacznie gorzej politykę obecnego rządu w różnych obszarach postrzegają badani, którzy w nadchodzących wyborach zamierzają głosować na Koalicję Obywatelską. Wyborcy SLD (z Wiosną i Lewicą Razem) bywają jeszcze bardziej krytyczni w ocenach działalności gabinetu Mateusza Morawieckiego. Pomiędzy zadowolonymi z działań rządu wyborcami PiS i krytycznymi wobec jego poczynań zwolennikami KO i SLD sytuują się sympatycy PSL (z przedstawicielami ruchu Kukiz’15).

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 12–19 września 2019 roku na liczącej 936 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.