Czabański zaznaczył, że choć nie otrzymał mandatu posła w niedawnych wyborach parlamentarnych, nadal zamierza zajmować się tematem ochrony zwierząt, choć już poza Sejmem. Przypomniał jednocześnie, że w mijającej kadencji Sejmu złożył dwa projekty nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Polityk wskazał też, jakimi tematami powinni w pierwszej kolejności zająć się nowi parlamentarzyści.

Reklama

W mojej ocenie powinna powstać służba państwowa, która zajęłaby się łamaniem prawa chroniącego zwierzęta w Polsce – oświadczył Czabański.

Dodał, że od strony prawnej jest wiele przepisów chroniących zwierzęta, ale nie zawsze są one egzekwowane, a odpowiedzialność za łamanie tego prawa jest często iluzoryczna. Tłumaczył, że dzieje się tak, gdyż policja czy prokuratura "mają ważniejsze sprawy w pierwszej kolejności do rozpatrzenia, takie jak łamanie prawa w stosunkach międzyludzkich, a zwierzęta znajdują się na kolejnym planie".

Dlatego dobrze by było, gdyby na wzór niektórych krajów powstała służba państwowa ulokowana w MSWiA, która by reagowała na łamanie istniejącego prawa chroniącego zwierzęta. To byłoby bardzo proste posunięcie do przeprowadzenia, gdyż nie trzeba byłoby zmieniać przepisów o ochronie zwierząt, a jednocześnie bardzo by to pomogło i poprawiło sytuację zwierząt w Polsce – mówił.

Czabański wskazał, że kolejną sprawą, którą należałoby się zająć, jest ograniczenie bezdomności zwierząt. Jak dodał chodzi m.in. o sterylizacje i kastracje na koszt samorządów lub państwa. To najlepsza metoda do ograniczenia bezdomności zwierząt – ocenił.

Według polityka wprowadzony powinien być też zakaz funkcjonowania schronisk komercyjnych. Schroniska dla zwierząt powinny być własnością tylko i wyłącznie samorządów – wskazał. Zaznaczył, że samorządy mogłyby nimi zarządzać bezpośrednio albo przez tworzenie spółek celowych.

Chodzi o to, aby była to własność samorządów, bo wówczas to samorząd odpowiadałby za ich jakość. Nie byłby on nakierowany na zysk, ale na to, by zwierzęta miały szanse trafić do normalnych domów i mieć przyzwoite warunki – mówił.

Zdaniem Czabańskiego w dalszej perspektywie powinien być też wprowadzony zakaz występów zwierząt z cyrkach czy hodowli zwierząt na futra.

Reklama

To są rzeczy, które powinny być załatwione w pierwszej kolejności, mam nadzieję, że znajdzie się odpowiednia większość w nowym parlamencie, aby te sprawy uregulować – oświadczył Czabański.

Polityk podkreślił też, że w dziedzinie ochrony zwierząt warto budować porozumienia ponad podziałami partyjnymi.

W mijającej kadencji współpracowaliśmy z różnymi grupami poselskimi, posłami z różnych klubów w ramach Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt i tam była możliwa merytoryczna rozmowa. Sądzę, że warto to kontynuować – ocenił Czabański.