Ankietowani odpowiadając na pytanie: "Kto powinien zostać kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich w 2020 roku?" stwierdzili, że KO powinna wysunąć kandydaturę Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Takiego zdania było aż 46 proc. uczestników sondażu.

Reklama

Z kolei jedynie 14,5 proc. postawiłoby na Jacka Jaśkowiaka.

Aż 39,5 proc. ankietowanych nie potrafiło udzielić odpowiedzi i wybrało opcję: "Nie wiem / Trudno powiedzieć".

Sondaż został przeprowadzony przez IBRiS w dniach 22-23 listopada 2019 r. na próbie 1100 dorosłych osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych, wspomaganych komputerowo (CATI).