Zaproszenie - jak powiedział Frankiewicz na posiedzeniu komisji - jest związane z wątpliwościami dotyczącymi prezesa NIK. Dodał, że Senat uczestniczył w powołaniu Mariana Banasia prezesa NIK, więc ma tytuł, by te wątpliwości wyjaśniać.

Reklama