Karczewski na konferencji prasowej w Senacie przypomniał, że w czwartek Senat powinien głosować nad ustawą budżetową. Stwierdził, że klub PiS chce, by budżet został przyjęty przez Senat bez żadnych poprawek zaproponowanych przez senatorów z klubu KO. To jest bardzo dobry zrównoważony budżet, a poprawki KO, czyli większości senackiej, rujnują ten budżet. A my nie chcemy rujnowania budżetu i Polsk" - powiedział Karczewski.

Reklama

Obecna na konferencji prasowej senator PiS Dorota Czudowska odniosła się do poprawki KO dotyczącej przekazania w ramach budżetu dodatkowych 2 mld zł na onkologię. Budżet na 2020 r. zapewnia finansowanie wszystkich programów onkologicznych - oceniła senator. Dodała, że wydatkowanie w ramach NFZ zaplanowane zostało na poziomie 11 mld zł - ta kwota jest przeznaczona na leczenie i profilaktykę chorób nowotworowych. Jak mówiła Czudowska, dodatkowo" 800 mln zł przeznaczone zostanie na Centrum Onkologii w Warszawie. "To niezwykle ważne, by Centrum się rozwijało i miało większe możliwości prowadzenia badań naukowych i badawczych - stwierdziła senator.

Dodała też, że na Narodową Strategię Onkologiczną zostanie przeznczone 5 mld zł w ciągu najbliższych 10 lat. W tym roku będzie to 250 mln zł, a w latach 2021-2024 - 450 mln zł rocznie, natomiast do końca 2030 r. będzie to 500 mln zł rocznie. Nie ma potrzeby poszukiwania w różnych działach administracji państwowej dodatkowych źródeł finasowania onkologii, bo konstruując budżet pomyślano, żeby onkologia miała zabezpieczenie finansowe. Nigdy wcześniej nie było tak kompleksowego planu i takiego finasowania onkologii - podkreśliła.

Na trwającym posiedzeniu Senat zajmuje się uchwaloną przez Sejm 14 lutego ustawą budżetową na rok 2020. Zakłada ona zbilansowanie dochodów i wydatków, mających wynieść po 435,3 mld zł. Jedna z poprawek, zaproponowana przez Senacką Komisję Budżetu i Finansów Publicznych, zakłada przeznaczenie 1,95 mld zł na profilaktykę i leczenie chorób nowotworowych. To taka sama kwota, jaką przeznaczono na rekompensatę dla TVP i Polskiego Radia w niedawnej nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy abonamentowej. Senat chciał odrzucenia tej noweli, lecz Sejm się na to nie zgodził. Nowela czeka teraz na decyzję prezydenta.