Prezydent RP pisze, że Polska zadziałała "szybko, agresywnie i skutecznie, by ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby" wywoływanej przez koronawirusa. Wśród tych działań wymienił przywrócenie kontroli na granicach, wstrzymanie lotów, zamknięcie barów i restauracji oraz ograniczenia nałożone na zgromadzenia publiczne.

Reklama

Duda podkreślił przy tym, że Polska "funkcjonuje w szerszej sieci wzajemnych powiązań, od Unii Europejskiej, NATO po globalną społeczność polityczną i gospodarczą".

Pandemia zmusza władze do przyjrzenia się nowym geopolitycznym strategiom i konceptom - stwierdził prezydent RP, opowiadając się za "budowaniem jedności państw wolnego świata".

Za jeden z filarów, na których powinny być oparte nowe koncepcje prezydent uznał "pokój przez prawo". Prezydent podkreślił, że oznacza on "odrzucenie stref wpływu" poszczególnych krajów, co ma przyczynić się do "budowania jedności państw wolnego świata".

Jednym z filarów nowych strategii powinna być też według prezydenta Andrzeja Dudy ochrona środowiska. Prezydent wyraził przy tym pogląd, że polityka klimatyczna powinna być postrzegana jako integralna część polityki społecznej, a nie "jako narzędzie do zdobywania przewagi gospodarczej". - W tym kontekście powinniśmy działać w duchu sprawiedliwego przejścia, które oznacza zminimalizowanie negatywnych skutków zmian dla społeczeństwa - stwierdził prezydent.

Ogłoszenie zajmujące piątą stronę "Washington Post" zatytułowano: "Równoważenie narodowej suwerenności i międzynarodowej współpracy. Wnioski z pandemii koronawirusa". Stanowi ono część kampanii "Safe and Innovative Poland" Polskiej Fundacji Narodowej.