Brodowski powiedział, że w ocenie zarządu fundacji "dowodzi to pełnej transparentności podejmowanych działań i realizowania wszystkich zobowiązań". Zaznaczył, że zarząd PFN chce "dynamicznie i konsekwentnie kontynuować zadania wynikające z jej statutu, a fundamentalnym kryterium jest polska racja stanu".

Reklama

W 2019 r. - poinformowano - 17,4 mln zł trafiło na działania w projekcie "Reputacja" - promocję Polski za granicą w tym ochronę jej wizerunku oraz przeciwdziałanie rozpowszechnianiu nieprawdziwych treści historycznych krzywdzących lub zniesławiających Polskę i Polaków. W ramach projektu powstał m.in. film "Poland – The Royal Tour". Seria przedstawia historię, kulturę i obiekty przyrodnicze wybranych państw, a jej producentem jest amerykański dziennikarz Peter Greenberg. Film został wyemitowany w amerykańskiej sieci PBS - 354 stacji telewizyjnych, które trafiają do 80-100 mln odbiorców.

W ramach projektu „Reputacja” w 2019 r. PFN sfinansowała m.in. upamiętnienie 75. rocznicy bitwy pod Monte Cassino, upamiętnienie 75. rocznicy udziału Polaków z 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen. Stanisława Sosabowskiego w bitwie o Arnhem w Holandii, czy promocję filmu Michała Kondrata "Miłość i miłosierdzie" podczas targów filmowych w Santa Monica w Kalifornii.

Ze środków PFN sfinansowano też m.in. prezentację w Izraelu spektakli o Irenie Sendlerowej. Wsparcie otrzymał też odbywający się w Jerozolimie koncert zespołu pod dyrekcją Piotra Rubika podczas październikowego IV Zjazdu Sprawiedliwych.

Reklama

16 mln zł PFN przeznaczyła w 2019 r. na film fabularny "Raport Pileckiego", który powstaje we współpracy PFN z WFDiF, Polskim Instytutem Sztuki Filmowej i Telewizją Polską. 10 mln zł wydatkowano na realizację przez WFDiF filmu fabularnego "Śmierć Zygielbojma". Projekt został zrealizowany w polsko-angielskiej wersji językowej, a zdjęcia kręcone były w Polsce i w Wielkiej Brytanii.

Reklama

Wsparcie budowy Muzeum Ofiar Komunizmu w Waszyngtonie to darowizna prawie 8 mln zł, która pozwoliła przeprowadzić prace przygotowawcze, prawne i projektowe związane z zakupem budynku dla Muzeum w centrum Waszyngtonu w pobliżu Białego Domu - wynika ze sprawozdania.

Na działania przypominające o wspólnej historii walk Polaków i Amerykanów, w tym walki przeciwko komunizmowi oraz poprawę wizerunku Polski w USA, PFN - w ramach projektu Polska w Ameryce - przeznaczyła w 2019 r. 2,2 mln zł. Ten wieloletni projekt ma pozwolić na lepsze zrozumienie w USA polskiej historii i dziedzictwa narodowego, a pośrednio także oddziaływać na dotyczące naszego kraju opinie i strategiczne decyzje amerykańskich elit politycznych.

W 2019 roku w ramach projektu zorganizowano m.in. konferencję międzynarodową. Oprócz uczestników z Polski i USA, w odbywającym się w londyńskim Westminster spotkaniu "The Virtue of Nationalism: Europe at a Crossroads", brali udział przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Holandii, Węgier i Hiszpanii.

PFN wraz z Instytutem Nowych Mediów za ok. 6 mln zł, zrealizowała globalną kampanię medialną polegającą na zamieszczeniu w prasie amerykańskiej, belgijskiej, brytyjskiej, francuskiej, hiszpańskiej i niemieckiej informacji o rocznicy wybuchu II wojny światowej. Materiały pochodzących z pierwszych stron gazet z września 1939 r. informujące o napaści Niemiec na Polskę ukazały się w między 30 sierpnia a 1 września 2019 r.

Na projekt żeglarski "I Love Poland" przeznaczono 12,4 mln zł. W 2019 r. polski jacht zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej w regatach St. Maarten na Karaibach, a załoga wygrała wszystkie cztery wyścigi.

W połowie 2019 r. nowy zarząd PFN zmienił formułę projektu żeglarskiego „I Love Poland”, by umożliwić szkolenie młodych polskich żeglarzy na największych jachtach regatowych. Nowa formuła projektu zakłada szkolenie młodego pokolenia polskich regatowych żeglarzy oceanicznych i promocję Polski poprzez udział jachtu w najważniejszych i najbardziej prestiżowych regatach na świecie. W pierwszym etapie nadesłanych zostało ponad 430 zgłoszeń żeglarzy, z których wybrano finalistów zgrupowania kwalifikacyjnego do udziału w załodze.

W ramach kilkuletniego programu dofinansowania młodych sportowców - projektu "Team 100" w 2019 r. wydano 11,6 mln zł. "Team 100" to program stypendialny PFN dla utalentowanych młodych polskich sportowców, który daje im możliwość łączenia kariery sportowej i treningów z nauką i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych oraz reprezentowania Polski na świecie.

Zamiast planowanych w nazwie projektu 100 osób objętych wsparciem zwiększono grono programu do 250 - w tym również sportowców z niepełnosprawnościami. Uczestnicy programu zdobyli 342 medale - 106 złotych, 94 srebrnych, 142 brązowych na poziomie międzynarodowym w indywidualnych sportach olimpijskich i paraolimpijskich - podała PFN w rocznym raporcie.

PFN przypomniała w dokumencie, że do połowy ubiegłego roku prezesem PFN był Filip Rdesiński. Obecnie członkami zarządu są Marcin Zarzecki, Michał Góras i Cezary Andrzej Jurkiewicz, a do końca października 2019 był nim Robert Lubański.

Według sprawozdania PFN, na koniec 2019 r. r. w systemie Fundacji znajdowały się 974 wnioski przy 424 wnioskach rok wcześniej i 271 w 2017 r. Od połowy 2019 r. zmniejszono zatrudnienie o 15 proc. Wynagrodzenia pięciu członków zarządu wyniosły łącznie 877 tys. zł; nie były zarządowi wypłacane nagrody, premie i inne świadczenia, a Rada Fundacji nie pobierała wynagrodzeń - podano.

Polska Fundacja Narodowa jest organizacją pozarządową, która została założona pod koniec 2016 r. przez Fundatorów: PGE, ENEA, ENERGA, TAURON, KGHM Polska Miedź, PZU, PKN ORLEN, Grupę LOTOS, PGNiG, Grupę Azoty, Totalizator Sportowy, PWPW, GPW, PHN, PGZ, PKO BP i PKP.