W głosowaniu wszystkie poprawki złożone przez parlamentarzystów opozycji zostały odrzucone hurtem, bez żadnej debaty, dyskusji i bez obecności ministra finansów - powiedziała posłanka KO Agnieszka Pomaska na briefingu w biurze zarządu regionu pomorskiego Platformy Obywatelskiej nawiązując do głosowania w Sejmie z ubiegłego tygodnia, gdy uchwalony został przyszłoroczny budżet państwa.

Reklama

Pomaska: Znalazły się pieniądze dla pana Rydzyka

Odnosząc się do tego "na co pieniądze w przyszłorocznym budżecie się znalazły, a na co nie" Pomaska stwierdziła, że "okazuje się, że pieniądze znalazły się dla pana Rydzka, na samoloty dla władzy, dodatkowe dwa miliardy dostała tzw. telewizja publiczna". Są też pieniądze na rządowe limuzyny, nie ma natomiast pieniędzy na nowe karetki - dodała posłanka KO.

Oceniła, że priorytety rządu w Polsce "są skrajnie niewłaściwe". Pomaska mówiła, że rząd wprowadził 10 nowych podatków i "w żaden sposób nie sprawił jednak, aby w dobie pandemii te podatki, zwłaszcza dla branży gastronomicznej, turystycznej uległy obniżeniu, tak jak ma to miejsce w wielu krajach Unii Europejskiej".

Reklama

Pomaska dodała, że po raz kolejny w budżecie nie uwzględniono dodatkowych pieniędzy dla Europejskiego Centrum Solidarności, ochrony przeciwpowodziowej Żuław oraz rewitalizacji zabytkowego dworu w Waplewie, o co wnioskował poseł KO Piotr Adamowicz.

Jak zaznaczono podczas konferencji, parlamentarzyści KO zabiegali też między innymi o wsparcie finansowe budowy Akademickiego Centrum Technologii Podwodnych przy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i dofinansowanie systemu obserwacji oceanograficznych, programu „Zatoka Wiedzy”, będącego inicjatywą Instytutu Oceanologii PAN, zakupu wozu bojowego dla OSP w Orlu, dofinansowanie nauki języka kaszubskiego dla osób dorosłych, sfinansowanie remontu szkunera "Zawisza Czarny".

"Żaden z posłów PiS nie poparł..."

Reklama

Żaden z posłów PiS nie poparł żadnej z naszych poprawek, które dotyczyły ważnych dla mieszkańców Pomorza inwestycji - podkreśliła posłanka Małgorzata Chmiel. Zwróciła uwagę, że zabrakło pieniędzy m.in. na obwodnicę dla Kwidzyna, Sztumu i Starogardu Gdańskiego, rozbudowę dróg wojewódzkich 501 i 502, rozbudowę węzła Szadółki na Obwodnicy Trójmiasta.

Nie została zaakceptowana przez żadnego posła PiS budowa obwodnicy Malborka, chociaż w wyborach samorządowych 2018 i parlamentarnych 2019 obiecywali oni, że ta obwodnica zostanie zrealizowana - dodała.

Posłanka Barbara Nowacka (KO) stwierdziła z kolei, że "gdy patrzymy, jak umierają Polki i Polacy, jak upadają firmy, jak spowalnia gospodarka, jak młodzież coraz trudniej znosi zdalną edukację, to wydawałoby się, że priorytetami powinny być solidarność i sprawiedliwość społeczna, szczególnie dla partii, która ma w nazwie prawo i sprawiedliwość".

Nowacka o 2 mld zł dla TVP: Propaganda ważniejsza niż zdrowie

W kontekście tego, że w budżecie na 2021 r. zapisano prawie 2 mld zł dla Telewizji Polskiej i Polskiego Radia jako rekompensatę za utracone wpływy z abonamentu Nowacka oceniła, że widać, iż "priorytetem rządu jest propaganda, a nie zdrowie i życie". Wyjątkowo wysoka jest w tym roku śmiertelność, również z powodu innych chorób, bo ochrona zdrowia jest przeciążona. Strumień pieniędzy powinien pójść na leczenie kardiologiczne i onkologiczne. Rząd wybrał propagandę - powiedziała Nowacka.

Również ona zaznaczyła, że posłowie KO proponowali "poprawki regionalne, jak wsparcie Hospicjum Św. Wawrzyńca w Gdyni, dotowanie małych klubów sportowych, wsparcie oddziału pediatrii w Człuchowie", ale "nie ma na szpital pediatryczny". To nie jest dobry budżet dla Polski, to budżet dobry dla polityków PiS - powiedziała Nowacka.

Sejm uchwalił w ubiegły czwartek ustawę budżetową na 2021 r., która przewiduje, że dochody budżetu państwa wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza, że przyszłoroczny deficyt wyniesie 82,3 mld zł.

Wcześniej, przy sprzeciwie opozycji, zaakceptowany został wniosek klubu PiS, by łącznie głosować poprawki, przyjęcie których rekomendowała Komisja Finansów Publicznych, a następnie łącznie głosować poprawki i wnioski mniejszości, o odrzucenie których wnioskowała komisja.

W związku z takim rozstrzygnięciem, choć poprawek i wniosków mniejszości było łącznie ponad 800, w sprawie przyszłorocznej ustawy budżetowej odbyły się ostatecznie cztery głosowania. Nie przyjęto w głosowaniu wniosku KO o odrzucenie projektu budżetu w całości, przyjętych zostało kilkanaście poprawek zgłoszonych przez posłów PiS, odrzucone zostały wnioski mniejszości, a w ostatnim głosowaniu za uchwaleniem budżetu na 2021 r. zagłosowało 234 posłów, przeciw było 220, a jeden poseł wstrzymał się od głosu.