Morawiecki: Dzieci narażone są na hejt. Musimy wyciągnąć do nich pomocną dłoń

Reklama

Wiele mówi się o walce z wyzwaniami, które przed nami stoją. To nie tylko walka z pandemią i kryzysem, ale także dbałość o zdrowie psychiczne - mówił Morawiecki.

Pracujemy nad tym, aby na rzecz dzieci i młodzieży nadal rozwijać system opieki - powiedział.

Dzieci narażone są na ataki, na hejt, poddawane są presji. Musimy wyciągnąć do nich pomocną dłoń - stwierdził premier.

Reklama

Od kilku lat konsekwentnie inwestujemy w opiekę psychiatryczną nad dziećmi. W 2020 r. zwiększyliśmy liczbę placówek świadczących pomoc psychologiczną dzieciom i rodzicom. Od 2015 do końca 2020 r. liczba specjalistów psychiatrii dziecięcej wzrosła o ponad 25 proc. - powiedział Morawiecki.

Przeznaczamy 220 mln zł na opiekę psychiatryczną dzieci i młodzieży, w tym ok. 120 mln złotych na poprawę infrastruktury i sprzętu, uruchomimy infolinię wsparcia i zwiększymy dostępność świadczeń, by z problemem walczyć u źródeł. Zostanie dofinansowany także program profilaktyki uzależnień cyfrowych - zapowiedział premier.

Zdrowie psychiczne dzieci powinno zostać wyciągnięte poza nawias sporu politycznego. To co dziś proponujemy, to pierwszy krok w kierunku poszerzenia systemu. Nie ma nic ważniejszego, niż troska o dzieci - zapewnił Morawiecki.