W sondażu zapytano o dwa warianty: taki, w którym uwzględniona jest Polska 2050 Szymona Hołowni oraz taki, w którym tego ugrupowania nie ma.

Reklama

Pięć partii w Sejmie

W pierwszym wariancie sondażu chęć głosowania na Zjednoczoną Prawicę zadeklarowało 29 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazła się Polska 2050 Szymona Hołowni, na którą głos oddałoby 24 proc. badanych. Z kolei na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 21 proc. badanych.

9 proc. respondentów wyraziło chęć zagłosowania na Lewicę, 8 proc. na Konfederację. Progu wyborczego nie przekroczyłoby PSL oraz Kukiz'15. Na PSL wskazało 4 proc. badanych, na Kukiz'15 - 3 proc. 2 proc. respondentów wybrało odpowiedź "inne ugrupowanie".

PSL-owi pomaga... brak Polski 2050

W wariancie bez Polski 2050, na Zjednoczoną Prawicę zagłosowałoby 31 proc. badanych, na Koalicję Obywatelską 26 proc. badanych. Lewica uzyskała poparcie 12 proc. respondentów, Konfederacja - 10 proc., Polskie Stronnictwo Ludowe - 5 proc. badanych - co oznacza przekroczenie progu.

Reklama

Na 4 proc. mógłby liczyć ruch Kukiz'15. W tym wariancie aż 12 proc. badanych odpowiedziało "inne ugrupowanie".

Deklarowana frekwencja wynosi 69 proc.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1066 osób w dniach od 22 do 25 stycznia 2021 roku.