Wczoraj CBOS opublikował sondaż, z którego wynikało, że rząd Donalda Tuska ma najniższe notowania od początku swojego urzędowania. Pokazane dziś wyniki innego ośrodka badawczego - TNS OBOP - potwierdzają, że gabinet szybko traci poparcie Polaków.

Reklama

>>> Zobacz wczorajszy sondaż CBOS

Aż 57 procent ankietowanych negatywnie wypowiada się o działaniu rządu, z czego 14 procent ocenia jego pracę zdecydowanie źle. O pracach gabinetu PO-PSL dobrze wypowiada się 35 procent przepytywanych, ale tylko dwa procent z nich mówi, że rząd działa zdecydowanie dobrze. Osiem procent osób nie ma zdania w tej sprawie.

Sam premier Tusk ma wciąż więcej zwolenników, niż przeciwników, ale różnica między nimi zmalała tylko do sześciu punktów. Dobrze ocenia go 48 procent ankietowanych przez TNS OBOP, z czego zaledwie cztery procent wystawia szefowi Platformy Obywatelskiej najwyższą możliwą ocenę.

42 procent osób biorących udział w badaniu jest zdania, że premier źle wypełnia swoje obowiązki, przy czym 11 procent z nich ocenia jego działania zdecydowanie źle. Co dziesiąty ankietowany wstrzymuje się od odpowiedzi na to pytanie.

Jednak jeszcze gorzej od premiera wypada w tym sondażu prezydent. Aż 63 procent ankietowanych źle ocenia jego pracę, z tego 24 procent wystawia mu najgorszą możliwą ocenę. Zadowolonych ze sposobu sprawowania urzędu przez Lecha Kaczyńskiego jest 29 procent przepytywanych przez TNS OBOP. Osiem procent respondentów nie ma zdania na ten temat.

Sondaż przeprowadzono od 2 do 6 października na próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.