KO nadal przegrywa z Polską 2050

Reklama

Pracownia, która wykonała badanie na zlecenie portalu wPolityce.pl zadała pytanie ankietowanym, które brzmiało: "Na które ugrupowanie polityczne oddałaby Pani/ oddałby Pan głos, gdyby wybory do polskiego parlamentu odbywały się w najbliższą niedzielę.

Na tak zadane pytanie chęć głosowania na Zjednoczoną Prawicę (PiS, Porozumienie, Solidarna Polska) wyraziło 34 proc. badanych. Oznacza to brak zmian w porównaniu z poprzednimi badaniami.

Chęć głosowania na Polskę 2050 Szymona Hołowni wyraziło 25 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 2 punkty. Z badania wynika, że Koalicja Obywatelska także zyskała 2 punkty i chęć głosowania na to ugrupowanie wskazało 18 proc. badanych.

Czwarte miejsce zajęła Konfederacja z 10 proc. poparciem (bez zmian). Na piątym miejscu znalazła się Lewica, którą wskazało 7 proc. ankietowanych (spadek o 3 punkty procentowe).

Reklama

PSL poza Sejmem

Poniżej progu wyborczego znalazło się Polskie Stronnictwo Ludowe, na które chęć głosowania wyraziło 2 proc. badanych (bez zmian). Podobny wynik uzyskało ugrupowanie Pawła Kukiza Kukiz'15, które również otrzymało 2 proc. (spadek o 1 punkt procentowy).

Ankietowani zostali też zapytani o to, czy wzięliby udział w wyborach do polskiego parlamentu, gdyby odbyły się one w najbliższą niedzielę.

Z sondażu wynika, że 47 proc. odpowiedziało - "zdecydowanie tak", a 21 proc. - "raczej tak". Z kolei 10 proc. odpowiedziało - "zdecydowanie nie", a 11 proc. - "raczej nie". Również 11 proc. odparło, że "trudno powiedzieć".

Sondaż zrealizowano metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie 1073 Polaków w dniach od 7 do 10 maja br