"Spotkamy się po to, aby wyrazić swoją solidarność z osobami, których nie potraktowano jak ludzi. Rządzący aktualnie Polską robią to z powodu korzyści politycznych, które takie postępowanie może im przynieść. Towarzyszy temu wyraźna narracja wskazująca obcych jako zagrożenie. Nie ma na to naszej zgody!" - czytamy na w opisie wydarzenia na Facebooku.

Reklama