Sejm wznowi obrady w środę o godz. 9:00. Będzie kontynuować posiedzenie rozpoczęte w 11. sierpnia.

Posłowie wysłuchają trzech informacji, które zostały wprowadzone do porządku obrad na wniosek opozycji, przy sprzeciwie koalicji rządzącej.

Reklama

Zgodnie z harmonogramem pierwszą będzie informacja prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia o działaniach instytucji publicznych związanych z organizacją wyborów prezydenckich zarządzonych na 10 maja 2020 r.

Wybory prezydenckie 2020

Wybory prezydenckie w ubiegłym roku miały niestandardowy przebieg, początkowo zarządzone zostały przez marszałek Sejmu na 10. maja i głosowanie - z uwagi na pandemię COVID-19 - miało odbyć się w trybie korespondencyjnym. Finalnie jednak głosowanie nie odbyło się; na podstawie specjalnej ustawy wybory zostały zarządzone na 28. czerwca, druga tura odbyła się 12. lipca.

Wniosek o uzupełnienie porządku obrad o informację w sprawie "wykrytych przez Najwyższą Izbę Kontroli nieprawidłowości w działaniach podejmowanych przez organy i instytucje publiczne" w związku z organizacją lub przygotowaniem majowych wyborów złożył w sierpniu klub Koalicji Obywatelskiej. Za uzupełnieniem porządku było 228 posłów, 226 było przeciw.

Druga informacja, która ma być przedstawiona w środę w Sejmie, to wystąpienie ministra zdrowia na temat organizacji Narodowego Programu Szczepień "przy zwiększonej liczbie dostaw szczepionek oraz informacji na temat zutylizowanych dawek".

Reklama

Wniosek o przedstawienie tej informacji złożyło koło Polska 2050; przeszedł jednym głosem.

Trzecia to informacja prezesa Rady Ministrów nt. ostatecznego brzmienia Krajowego Planu Odbudowy w wersji uwzględniającej konsultacje społeczne i wnioski Komisji Europejskiej. Również ta informacja zostanie przedstawiona na wniosek Polski 2050 (przeszła dwoma głosami).

Krajowy Plan Odbudowy ma być podstawą do sięgnięcia przez Polskę w ramach Funduszu Odbudowy po dodatkowe środki z UE na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa w gospodarce. KPO musi przygotować każde państwo członkowskie i przesłać do Komisji Europejskiej. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro.

Według mediów cytujących unijnego komisarza ds. gospodarczych Paolo Gentiloniego, miał on powiedzieć 1 września podczas posiedzenia komisji ekonomiczno-budżetowej Parlamentu Europejskiego, że przyczyną przeciągających się negocjacji z Warszawą na temat polskiego KPO jest kwestia dyskusji na temat wyższości prawa unijnego nad krajowym, która właśnie toczy się w Polsce.

Również w środę po południu, Sejm rozpocznie kolejne, zaplanowane na trzy dni posiedzenie.

Czwartym wygranym przez opozycję głosowaniem 11. sierpnia był wniosek o przerwę w obradach izby do 2 września (różnicą głosów 229 do 227). Marszałek Sejmu przeprowadziła reasumpcję tego głosowania, wniosek ostatecznie upadł dzięki głosom m.in. Pawła Kukiza, Żuk Stanisław i Jarosława Sachajki.